Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Verze z 1. 2. 2011, 22:41, kterou vytvořil Rekimaru (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tři mušketýři

Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires) jsou nejznámější román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího. V širším slova smyslu pak jde o Dumasovu románovou trilogii líčící životní osudy gaskoňského hraběte d'Artagnana a jeho přátel (tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise) od roku 1625 do d'Artagnanovy smrti roku 1673.

Athos

Pro postavu Athose posloužil jako vzor Armand de Sillègue d'Athos d'Autevielle, hrabě de La Fére (1615–1644), který byl rovněž mušketýrem. Athos je zhruba o deset let starší než ostatní jeho přátelé a je nejvznešenější z nich. D'Artagnana miluje jako svého syna.

Děj

Děj románu se odehrává v letech 1625 až 1628 a jeho historickým rámcem je obléhání La Rochelle, bašty francouzských protestantů podporované Angličany. Její dobytí kardinálem Richelieuem znamenalo nejen významný krok k odbourání ediktu nantského, jímž Jindřich IV. zaručil protestantům svobodu vyznání, ale také důležitou etapu v upevňování absolutismu ve Francii. Vedle Richelieua vystupují v románu ještě další historické postavy, např. král Ludvík XIII., jeho choť Anna Rakouská, anglický vévoda Buckingham, kapitán královských mušketýrů de Tréville, komorník Anny Rakouské Pierre de La Porte (jeho Paměti byly rovněž jedním z pramenů románu) a další.

Příběh začíná příjezdem mladého d'Artagnana do Paříže, kde se uchází o členství ve sboru královských mušketýrů, kterým velí pan de Tréville – přítel d'Artagnanova otce. Na cestě je mu však neznámým mužem ukraden otcův doporučující dopis, takže je mu cesta mezi mušketýry prozatím uzavřena. Svou mladickou ztřeštěností si proti sobě popudí hned tři z nejlepších mušketýrů, Athose, Porthose a Aramise. Když je však na místě jejich souboje přepadne garda kardinála Richelieua, postaví se neohroženě na jejich stranu a získá tak přátele na život a na smrt (jejich přátelství charakterizuje slavná věta „Jeden za všechny, všichni za jednoho“).

Hlavní zápletkou prvního dílu románu jsou pak intriky kardinála Richelieua, který chce zničit královnu Annu Rakouskou. V tom mu vydatně pomáhá jeho pravá ruka hrabě Rochefort (muž, který d'Artagnanovi vzal doporučující dopis) a krásná a tajemná milady de Winter. Královna tajně miluje anglického vévodu Buckinghama a na důkaz své lásky mu daruje dvanáct démantových přívěsků, šperk, který získala jako dar od krále. Kardinál, který tuto informaci získá od svých špehů, požádá krále, aby uspořádal ples, na který si má královna zmíněné přívěsky vzít. Královnina komorná, Constance Bonacieuxová, požádá d'Artagnana, který jí miluje, aby královně pomohl. Ten okamžitě odjíždí se svými přáteli, Athosem, Porthosem a Aramisem, do Anglie, kam přes mnohá nebezpečí sám dorazí (jeho přátelé po cestě postupně odpadají, jak je výprava napadána kardinálovými přisluhovači). V Anglii se mezitím milady, vyslaná kardinálem, dvou přívěsků zmocní. Vévoda Buckingham však nechá vyrobit nové a d'Artagnan celý šperk královně včas přiveze.

Převážná část druhého dílu se odehrává při obléhání pevnosti La Rochelle. Vévoda Buckingham sbírá v Anglii vojsko, aby mohl obleženým přispěchat na pomoc. Kardinál Richelieu vysílá do Anglie milady, aby všemi prostředky odjezdu vojska zabránila. Na cestu jí kardinál dává dopis, ve kterém je napsáno, že vše co nositel tohoto listu učiní, koná na kardinálův příkaz a pro blaho státu. Listiny se zmocní Athos, který v milady poznává svou bývalou ženu ocejchovanou jako trestankyně lilií. Milady přesto odjede do Anglie a dá Buckinghama zavraždit. La Rochelle se pomoci Angličanů nedočká a je dobyta.

Milady jde ve své nenávisti k d'Artagnanovi tak daleko, že se jej pokusí otrávit a nakonec zavraždí Constance Bonacieuxovou. D´Artagnan se svými přáteli jí však dopadnou a nechají popravit. Když je chce Richelieu potrestat za vraždu, prokáže se mu Athos listem odebraným milady, potvrzujícím, že kardinál schvaluje všechny činy nositele dopisu. Kardinál Richelieu se projeví jako velký muž, který dovede ocenit statečnost i u svých nepřátel a povyšuje d'Artagnana na poručíka mušketýrů. Athos, Porthos i Aramis odcházejí ze služeb pana de Tréville na své statky. D'Artagnan se spřátelí s hrabětem Rochefortem, když zjistí, že je to v podstatě poctivý muž.


Historické postavy