Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Přejít na: navigace, hledání


MPI logo.png


Základní informace

Přístup ke hře z hlavního panelu


Na mapě ve středovém sektoru naleznete další přístup ke hře.
Dobrodružství jsou po bitvách o pevnost dalším vyžitím pro hráče. Jedná se o speciální minihra pro menší počet hráčů. Zahajovací minihrou je Dominance. Princip částečně vychází z bitev o pevnost, ale ve výsledku je to úplně něco jiného. Za hraní minihry se získávají tzv. Veteránské body, za které si budete moci pořídit různé předměty.
MPI zásoby.png

Přístup k dobrodružství je možný ze dvou míst. Z dolního ovládacího panelu, kde si vyberete mezi bitvou o pevnost a dobrodružstvím nebo přímo z mapy, kde je přístup k dobrodružství umístěn ve středovém sektoru.


Rozhraní

Rozhraní pro přihlášení k Dobrodružství není vůbec složité. Jedná se ale o základní verzi, která umožňuje pouze jeden druh připojení - Přidání se do fronty. Způsob přihlášení přes frontu je jednoduchý a téměř plně automatizovaný. Hráč, který si chce zahrát, spustí dobrodružství a následně se mu zobrazí panel s jediným tlačítkem - Přidat do fronty.

Pro start hry je třeba se přidat do fronty.

Přihlášení hráči z různých světů se skládají do fronty a pokud dojde k naplnění počtu hráčů (6-8-10), hra může začít. Skupina hráčů je poté dotazována, zda jsou přítomni a připraveni. Na potvrzení máte 30 sekund, když někdo ze skupiny nepotvrdí svou přítomnost, bude odstraněn z fronty a ostatní členové skupiny musí čekat na přihlášení dalšího či dalších hráčů.

Hráči čekající ve frontě jsou v případě naplnění skupiny pro hru vyzvání k potvrzení své přítomnosti.

V případě, že všichni potvrdí, bude celé skupině zobrazeno Herní lobby. Systém rozdělí hráče automaticky do týmů. Každý účastník vidí své spoluhráče a u svého týmu navíc sloupec Schopnosti - o jednotlivých schopnostech se dozvíte více ZDE. Ve třech čtverečcích, si hráči zvolí tři schopnosti, které budou chtít ve hře používat. Mohou zůstat prázdné, ale přijdete o možnost získat schopnosti po spuštění hry. Ikona MPI nemá zbraň.png u nicku hráče znamená, že nemá nasazenou pušku (kliknutím na ikonu se otevře inventář). Hráč, který nemá nasazenou pušku, dostane automaticky kámen - stejně jako u bitev o pevnost. Na nastavení v Herním lobby máte 1 minutu, ta se odpočítává dole a pokud se některý z hráčů rozhodne opustit hru v herním lobby, jsou ostatní členové vráceni zpět do fronty.

Herní lobby zobrazuje přehled o týmech a umožňuje hráčům nastavit schopnosti, které budou ve hře používat.

Blokace hry
Existují dva způsoby, kdy můžete být potrestáni časovým banem - blokací. Zaprvé - opuštění hry z herního lobby - přípravy hry (viz obrázek výše). Pokud se vám nelíbí tým, odejdete, tak počet odejití vzroste na 1 - čili budete muset 3min počkat pro přihlášení do nové hry. Zadruhé - použijete tlačítko pro opuštění hry přímo ve hře(vpravo na dolním panelu). Sice se můžete připojit do hry zpět, jestliže neskončila, ale stejně jste za použití tohoto tlačítka penalizováni. Jestliže použijete tato přerušení či ukončení hry několikrát v řadě za sebou, tak vám narůstá délka časového banu dle tabulky. Délka banu je resetovaná na 0 po odehrání hry bez použití jedné či druhé možnosti pro opuštění hry.

Počet opuštění hry 1 2 3 4 5 6 7
Délka blokace 3 min 15 min 1 hod 2 hod 3 hod 6 hod 24 hod


Princip hry a ovládání

Dobrodružsví se hraje na kola, v nichž se týmy pokouší dosáhnout za určitých podmínek vítězství. Před samotným zahájením hry se hráči umístí na svou startovní pozici, kterou na potemnělé mapě signalizuje zelená oblast. Na volbu startovní pozice má každý hráč 2 minuty a hra začíná v momentě, kdy se všichni hráči umístí na mapu. V případě, že tak neučiní sami do dvou minut - budou umístěni automaticky.

Zelená oblast signalizuje možné startovní pozice.Poté začíná samotná hra. Každé kolo je rozděleno na dvě části - příprava a akce. Začátek každého kola je oznámen "žlutou frází", případně dochází k signalizaci v horním středovém kruhu. První část kola je určena pro zadávání tahů týmy. Hráči mají na zadání omezený čas, který závisí na množství hráčů ve hře. Minimálně však 15 sekund. Po vypršení času přichází na řadu prostor pro provádění a vyhodnocování zadaných akcí - druhá část. Tahy jsou prováděny následovně.
První tah v prvním kole (pouze jeden) má Cookův gang - modří, po nich má tah gang Daltonův - červení a následně se střídají. To, který tah gangu je proveden, záleží na pořadí v panelu akcí. Průběhy jednotlivých kol můžete sledovat v chatu na záložce - Záznamy akcí. Jakmile skončí provádění tahů - začíná nové kolo.

Střídání prvních tahů v jednotlivých kolech od aktualizace 2.56 ze dne 24.5.2017
Modří - lichá kola (1,3,5,7)
Červení - sudá kola (2,4,6,8)

Tři stavy signalizace na horním panelu. Zleva - Umístění startovní pozice + 2min odpočet - Odpočet času pro zadání tahů + signalizace aktuálního kola - Provádění a vyhodnocování zadaných akcí.

Tyto žluté fráze signalizují začátky jednotlivých úseků kola. První - zpracování, přesuny. Druhá - zadávání tahů


Hráč, který po dobu 4 kol neprovede žádnou akci bude ze hry automaticky odpojen. Znovu spuštěním Dobrodružství se můžete přihlásit do stejné hry zpět, pokud neskončila. Stejnou možnost opětovného přihlášení má i hráč, který opustil hru skrze tlačítko pro opuštění hry na dolním panelu. V případě, že opustíte hru, nemůžete se účastnit nového Dobrodružství dokud předešlá hra neskončí, protože postavy hráčů jsou ve hře nadále přítomny a je možné na ně útočit. Jejich opuštění hry je signalizováno ikonkou - viz tabulka.

MPI ikonkra neaktivity.png Signalizuje hráče, odpojeného z důvodu neaktivity.
MPI ikonkra odhlášení.png Signalizuje hráče, který úmyslně opustil hru.
MPI ikonkra odpojení.png Signalizuje hráče, jenž se odpojil nebo hráče, který ztratil spojení (zavřený prohlížeč, porucha internetu).

Mapa
Dobrodružství, stejně jako bitvy, mají mapu rozdělenou na síť malých čtverečků. V jednom čtverečku nemůžou stát dva hráči zároveň. Na mapě můžeme najít menší a větší druhy objektů. Menší objekty pro dokrášleni herního podloží - jako jsou kosti, kameny, trsy trávy apod. - nebrání v pohybu. Větší objekty - barely, ploty, stromy, budovy atd. - už brání v pohybu a je třeba je obejít.

Při volbě pohybu modré pole znamená možnost, kam až můžete zadat. Červená pole jsou překážky, které brání v pohybu a nelze na ně zadat.

Akce
Každý hráč má k dispozici 2 akční body, které může v každém kole využít. Nevyužité akční body se nepřevádí do kola dalšího. Hráč akční body používá pro uplatnění navolených schopností před startem hry a najde je na spodním panelu. Existují dva druhy dovedností a jejich používaní. První skupinu dovedností stačí pouze aktivovat pro jejich použití - Plošné uzdravení, Léčka, Orlí oko, Inspirace. Druhá skupina schopností potřebuje bližší specifikaci - kam jít, na koho střílet, kam položit barely, koho uzdravit. Po určení dané dovednosti musíte na mapě ještě určit cíl.

Dva žluté puntíky signalizují akční body. Pod nimi je přehled schopností a tlačítka po stranách slouží (dle směru hodinových ručiček) k opuštění hry, zobrazení či skrytí chatového okna a modré oko zapne či vypne průhlednost objektů na mapě.

V případě, že jste si danou akci rozmysleli, máte dvě možnosti jak ji zrušit. První možnost je přes dolní panel - po najetí na aktivovanou činnost (podsvícená) se objeví v pravém horním rohu křížek pro její zrušení. Poté můžete akční bod využít jinak - samozřejmě pouze v rámci daného kola. Druhá možnost je přes Panel akce. Tento panel slouží k zobrazení plánovaných činností vás i vašeho týmu a po najetí na vaši akci se zobrazí křížek pro vyrušení. Po najetí na ostatní činnosti v panelu zjistíte, který hráč má co v plánu. Panel je možné pomocí tlačítek různě přesunovat do kterékoliv části obrazovky, aby nebránil ve výhledu nebo změnit jeho vertikální/horizontální umístění.

Nahoře náhled na tlačítko z dolního panelu. Dole akční panel, kde na levé straně jsou tlačítka pro manipulaci s panelem.

Střelba
Hráči na sebe mohou střílet prakticky každé kolo a odkudkoliv. Jestli střela doletí až k cílí záleží na tom, zda má v cestě nějaké překážky. S čistým výhledem můžete střílet téměř přes celou mapu, samozřejmě s rostoucí vzdáleností klesá šance na zásah. Pozor na koho střílíš - střelba do vlastních je možná - pokud stojí v cestě kulky k cíli váš spoluhráč, střílíte po něm. V případě najetí na daný cíl se na mapě ukáže znázorněná trajektorie střely - modré políčko znamená dobrý výhled a červené výhled špatný kvůli překážce - objekt, spoluhráč.

Na obrázku je patrné, že má červený hráč jasný výhled, do doby než mu v něm začne vadit strom, za nímž je "ukryt" hráč modrý. Pokud se hráč nepřemístí před výstřelem, střela neprojde.

Signalizace následného poškození je následující - ikonka signalizující jakou akcí byl hráč poraněn + barevná hodnota způsobeného poranění.
Barvy způsobeného poškození:

MPI rychlá střelba miniikona.png 125

Základní zásah je znázorněn červenou barvou. Může být způsoben jakoukoliv střelnou akcí.
MPI střelba miniikona.png 125 Kritický zásah je signalizován žlutou barvou. Může být způsoben jakoukoliv střelnou akcí.
MPI jed miniikona.png 125 Dodatečný zásah je signalizován bílou barvou. Nastává vždy 3 kola po zásahu otrávenou kulkou.


Vliv zbraně a úrovně postavy

Dva základní faktory mají vliv na vaše statistiky v Dobrodružství: úroveň postavy a puška (do bitev o pevnost). Díky tomu mají, na rozdíl od bitev, dva hráči se stejnou úrovní a zbraní stejnou efektivnost i přes to, že mají jiné bonusy nebo různě rozložené schopnosti.

Úroveň postavy
Výše úrovně postavy určuje základní hodnotu zdraví. Každý hráč má 1000 bodů zdraví a k tomu se za každou úroveň postavy přičítá 10 bodů zdraví. Tento typ zdraví nemá vliv na nižší efektivitu v jiných oblastech. Ztráta zdraví v Dobrodružství se neprojeví na vašem zdraví ve hře.

Puška do bitvy
Pouze poškození, atributy a bitevní bonusy (útok-obrana) mohou ovlivnit vaše statistiky. Atributy jsou myšleny pouze jako bonus pušky, nikoli vámi rozdělené body atributů. Poškození zbraně určuje základní hodnotu poškození zbraně. Vzdálenost od cíle způsobuje snížení šance na zásah a menší poškození.

Nově došlo k ujasnění spekulací kolem vlivu bitevních bonusů (útok-obrana). Tyto dva bonusy - jsou jako jediné započítávány také z ostatního oblečení, případných bonusů sad a posilovačů. Vliv bonusu útoku a obrany je pak popsán níže. Takže pokud použijete třeba boty psance, bude se vám do Dobrodružství započítávat bonus útok-obrana z těchto bot.

Síla.png Síla
Síla poskytuje primární bonus k vašemu základnímu zdraví. Tento bonus však snižuje šanci na úhyb a zásah.
Obratnost.png Obratnost
Obratnost poskytuje primární bonus k vaši šanci na úhyb.
Zručnost.png Zručnost
Zručnost poskytuje primární bonus k poškození, které způsobíte.
Charisma.png Charisma
Charisma poskytuje primární bonus k vaší šanci způsobit kritický zásah.
Bonus k útoku v bitvě o pevnost Bitva o pevnost - ÚTOK
Bonus útoku pro bitvu přidává sekundární bonus k vaší šanci na zásah a způsobené poškození.
Bonus do obrany v bitvě o pevnost Bitva o pevnost - OBRANA
Bonus obrany pro bitvu přidává sekundární bonus k vašemu zdraví, opět však má vliv na snížení šance na zásah a úhyb.


Dovednosti

Každý má k dispozici 2 akční body na kolo. Aktuální počet je vždy zobrazen na tomto panelu.

Každý hráč má k dispozici až pět dovedností, které může při minihrách využívat. Dvě základní má napevno nastavené každý, jsou jimi střelba a pohyb. K těmto dvěma si hráč může vybrat až tři další.

Každá dovednost se liší v počtu kol, po které je znovu k dispozici, v množství akčních bodů, dosahu a době trvání.

Existuje šance (číslo zatím nevíme), že se vám podaří kritický zásah. Ten způsobí o 25% více poškození. Ve hře je signalizován žlutou barvou na rozdíl od zásahu klasického, který je znázorněn barvou červenou. Šanci na kritický zásah mají všichni, bez rozdílu charakteru.

Vlastnosti, které můžete použít při dobrodružství.

Základní střelba

Základní střelba

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 1 kolo

Vystřelíte na daný cíl.
(Základní dovednost každého hráče.)

Pohyb

Pohyb

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 1 kolo

Umožní přesun postavy do vzdálenosti 5 polí. Nelze procházet ani zadávat na překážky umístěné na mapě.
(Základní dovednost každého hráče.)

Uzdravení

Uzdravení

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Dosah dané dovednosti 5 polí

Uzdravíte konkrétní cíl (sebe, spoluhráče, ale ne nepřítele) v dosahu 5 polí. Přidáte mu 5% zdraví z jeho celkového množství.

Plošné uzdravení

Plošné uzdravení

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 5 kol
Dosah dané dovednosti 5 polí

Uzdravíte všechny členy svého týmu v oblasti 5 polí od vás včetně vaší postavy. Doplní všem 10% z jejich ztraceného zdraví.

Rychlá střelba

Rychlá střelba

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola

Vystřelíte dvě střely, každá se počítá zvlášť (nemusíte se trefit ani jednou střelou). Každá střela ovšem může způsobit 75% poškození, což je vypočteno ze základního poškození zbraně, které odpovídá 100%.

Inspirace

Inspirace

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 1 kolo
Dosah dané dovednosti 5 polí

Každému členovi vašeho týmu (včetně vás) přidá na jedno kolo +20% k celkovému poškození zbraně.

Barikáda

Barikáda

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 1 kolo

Vytvoříte barikádu z pěti barelů ve směru, který si sami zvolíte. Každý barel pokryje jednu střelu od přítele či nepřítele a bude blokovat jejich eventuálnímu pohybu. Po uplynutí daného kola zmizí.

Orlí oko

Orlí oko

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 1 kolo

Následující střele zvýšíte šanci na zásah o 75% a šanci na kritický zásah o 50%. Zůstává aktivní až do první střely po aktivování.

Otrávená kulka

Otrávená kulka

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 3 kola

Váš výstřel způsobí klasické poranění, ale v případě zásahu bude poškozený po následující tři kola ztrácet zdraví odpovídající 10% poškození vaší zbraně.

Léčka

Léčka

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 5 kol
Trvání dané dovednosti 1 kolo
Dosah dané dovednosti 8 polí

Při použití této dovednosti máte 50% šanci, že daný cíl uvězníte, tudíž se nebude moci po dobu jednoho kola pohybovat.


Systém odměn

Tento symbol ve hře označuje Veteránské body a příslušnou kategorii v SHOPu.

Určitě vás zajímá, jak a čím budete v Dobrodružství odměňováni. Odměny budou pro všechny členy týmu stejné a závisí na tom, kolik bodů za hru váš tým dosáhl. Odměnu získá každý tým, který pokoří alespoň první hranici, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o tým vítězný či nikoliv. I v případě, kdy ani jeden z týmů nezvládne dosáhnout finální hranice za celou dobu hry.

Odměnu dostanete, i když se z Dobrodružství odhlásíte před jeho skončením.

Veteránské body

Veteránské body jsou novou měnou, která byla vytvořena přímo pro Dobrodružství. Za každou pokořenou hranici dostane každý člen týmu určitý počet těchto bodů. Přesný počet Veteránských bodů, které můžete obdržet, zjistíte přímo u popisu dané hry.
Veteránské body můžete utratit v SHOPu, kde je pro nákup za Veteránské body vyhrazena kategorie obsahující několik speciálních předmětů, které lze zakoupit jen za Veteránské body. Dozvíte se tam aktuální počet vašich Veteránských bodů.

V SHOPu naleznete nabídku za Veteránské body pod touto záložkou, kde se nachází i přehled vašich bodů.

Nabídka v shopu:

Balíček karet.png
Balíček karet.png

[item=50428000] Oddělovač.png
Balíček karet Získej jednu z exkluzivních karet dobrodružství.

Účinky:
Obsahuje sběratelskou kartu

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Mojo.png
Mojo.png

[item=2287000] Oddělovač.png

Mojo Cítíš se povolanější.

Účinky:
+3 Síla
+3 Obratnost
+3 Zručnost
+3 Charisma
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Tři čtyřlístky.png
Tři čtyřlístky.png

[item=2249000] Oddělovač.png

Tři čtyřlístky Cítíš se jako bys měl trochu víc štěstí.

Účinky:
+5% Vyšší šance na štěstí
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Banditova truhla.png
Banditova truhla.png

[item=50427000] Oddělovač.png
Banditova truhla SMůžeš najít nějaké posilnění nebo - s menší šancí - položku ze sady Psance..

Účinky:
Obsahuje předmět

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Truhla s bylinkami.png
Truhla s bylinkami.png

[item=50488000] Oddělovač.png
Truhla s bylinkami Produkt

Účinky:
Obsahuje předmět

500 250

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Veteránské body.png 150 Veteránské body.png 150 Veteránské body.png 150 Veteránské body.png 400 Veteránské body.png 1000


Truhla s kořistí.png
Truhla s kořistí.png

[item=2618000] Oddělovač.png
Truhla s kořistí Truhla obsahuje náhodný výběr odměn z tvého dokončeného dobrodružství.

Účinky:
Obsahuje předmět

Neprodejné DražitelnéPředmět nelze vylepšit

Psancova truhla.png
Psancova truhla.png

[item=50425000] Oddělovač.png
Psancova truhla S jistotou můžeš najít jeden z oděvů Psance, včetně koně a sedla.

Účinky:
Obsahuje předmět

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Psancova truhla se zbraněmi.png
Psancova truhla se zbraněmi.png

[item=50426000] Oddělovač.png
Psancova truhla se zbraněmi S jistotou můžeš najít jednu ze zbraní Psance nebo velkorážní revolver.

Účinky:
Obsahuje předmět

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Truhla dobrodružství Billa Cooka.png
Truhla dobrodružství Billa Cooka.png

[item=50423000] Oddělovač.png
Truhla dobrodružství Billa Cooka Můžeš najít jednu z položek sady Cooka, včetně koně a sedla.

Účinky:
Obsahuje předmět

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Truhla dobrodružství Boba Daltona.png
Truhla dobrodružství Boba Daltona.png

[item=50424000] Oddělovač.png
Truhla dobrodružství Boba Daltona Můžeš najít jednu z položek sady Boba Daltona, včetně koně a sedla.

Účinky:
Obsahuje předmět

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Veteránské body.png 6500 Veteránské body.png 9500 Veteránské body.png 11000 Veteránské body.png 11000 Veteránské body.png 11000


Truhla s kořistí
Truhlu s kořistí můžete získat nejen ze SHOPu, ale také jako odměnu z Dobrodružství. Pokaždé, když váš tým dosáhne finální hranice bodů ve hře, má každý hráč 20% šanci, že tuto truhlu obdrží. A to platí i pro poražené, pokud hra skončí 35:35 a vítěz je vybrán na základě dalších aspektů (KO, poškození, ...).

Obsah jednotlivých truhel:
Balíček karet

Hadí výstřel.png
Hadí výstřel.png

[item=50410000] Oddělovač.png
Hadí výstřel Sběratel obrázků Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Válení sudů.png
Válení sudů.png

[item=50411000] Oddělovač.png
Válení sudů Sběratel obrázků Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Vyléčit.png
Vyléčit.png

[item=50412000] Oddělovač.png
Vyléčit Sběratel obrázků Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Rychlá střela.png
Rychlá střela.png

[item=50413000] Oddělovač.png
Rychlá střela Sběratel obrázků Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Orlí zrak.png
Orlí zrak.png

[item=50414000] Oddělovač.png
Orlí zrak Sběratel obrázků Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Oddělovač.png

Banditova truhla

Malinká daňová náhrada.png
Malinká daňová náhrada.png

[item=2201000] Oddělovač.png

Malinká daňová náhrada Šek s tvojí daňovou náhradou, bez bankovních poplatků.

Účinek:
Dostaneš hrst plnou dolarů.

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Malá daňová náhrada.png
Malá daňová náhrada.png

[item=2202000] Oddělovač.png

Malá daňová náhrada Šek s tvojí daňovou náhradou, bez bankovních poplatků.

Účinek:
Dostaneš hrst plnou dolarů.

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Daňová náhrada.png
Daňová náhrada.png

[item=2203000] Oddělovač.png

Daňová náhrada Šek s tvojí daňovou náhradou, bez bankovních poplatků.

Účinek:
Dostaneš hrst plnou dolarů.

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Velká daňová náhrada.png
Velká daňová náhrada.png

[item=2204000] Oddělovač.png

Velká daňová náhrada Šek s tvojí daňovou náhradou, bez bankovních poplatků.

Účinek:
Dostaneš hrst plnou dolarů.

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Obrovská daňová náhrada.png
Obrovská daňová náhrada.png

[item=2205000] Oddělovač.png

Obrovská daňová náhrada Šek s tvojí daňovou náhradou, bez bankovních poplatků.

Účinek:
Dostaneš hrst plnou dolarů.

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Nepatrně Mojo.png
Nepatrně Mojo.png

[item=2285000] Oddělovač.png

Nepatrně Mojo Cítíš se o malinko povolanější.

Účinky:
+1 Síla
+1 Obratnost
+1 Zručnost
+1 Charisma
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Malinko Mojo.png
Malinko Mojo.png

[item=2286000] Oddělovač.png

Malinko Mojo Cítíš se o trochu povolanější.

Účinky:
+2 Síla
+2 Obratnost
+2 Zručnost
+2 Charisma
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Mojo.png
Mojo.png

[item=2287000] Oddělovač.png

Mojo Cítíš se povolanější.

Účinky:
+3 Síla
+3 Obratnost
+3 Zručnost
+3 Charisma
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Velké Mojo.png
Velké Mojo.png

[item=2288000] Oddělovač.png

Velké Mojo Cítíš se o hodně povolanější.

Účinky:
+4 Síla
+4 Obratnost
+4 Zručnost
+4 Charisma
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Obrovské Mojo.png
Obrovské Mojo.png

[item=2289000] Oddělovač.png

Obrovské Mojo Cítíš se hodně moc povolaný.

Účinky:
+5 Síla
+5 Obratnost
+5 Zručnost
+5 Charisma
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Pár kapek červené tekutiny.png
Pár kapek červené tekutiny.png

[item=2253000] Oddělovač.png

Pár kapek červené tekutiny Cítíš se o chlup zdravěji.

Účinky:
+5 Zdraví
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Trošku červené tekutiny.png
Trošku červené tekutiny.png

[item=2254000] Oddělovač.png

Trošku červené tekutiny Cítíš se o něco zdravěji.

Účinky:
+10 Zdraví
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Červená tekutina.png
Červená tekutina.png

[item=2255000] Oddělovač.png

Červená tekutina Cítíš se zdravěji.

Účinky:
+20 Zdraví
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Hodně červené tekutiny.png
Hodně červené tekutiny.png

[item=2256000] Oddělovač.png

Hodně červené tekutiny Cítíš se o dost zdravěji.

Účinky:
+30 Zdraví
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Velké množství červené tekutiny.png
Velké množství červené tekutiny.png

[item=2257000] Oddělovač.png

Velké množství červené tekutiny Cítíš se o hodně zdravěji.

Účinky:
+50 Zdraví
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Jeden čtyřlístek.png
Jeden čtyřlístek.png

[item=2247000] Oddělovač.png

Jeden čtyřlístek Cítíš se jako bys měl o chlup větší štěstí.

Účinky:
+1% Vyšší šance na štěstí
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Dva čtyřlístky.png
Dva čtyřlístky.png

[item=2248000] Oddělovač.png

Dva čtyřlístky Cítíš se jako bys měl o trošku více štěstí.

Účinky:
+2% Vyšší šance na štěstí
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Tři čtyřlístky.png
Tři čtyřlístky.png

[item=2249000] Oddělovač.png

Tři čtyřlístky Cítíš se jako bys měl trochu víc štěstí.

Účinky:
+5% Vyšší šance na štěstí
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Malá kytice čtyřlístků.png
Malá kytice čtyřlístků.png

[item=2250000] Oddělovač.png

Malá kytice čtyřlístků Cítíš se jako bys měl hodně štěstí.

Účinky:
+10% Vyšší šance na štěstí
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Velká kytice čtyřlístků.png
Velká kytice čtyřlístků.png

[item=2251000] Oddělovač.png

Velká kytice čtyřlístků Cítíš se jako bys měl o hodně větší štěstí.

Účinky:
+25% Vyšší šance na štěstí
Doba: 1 hodina

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Psancův klobouk.png
Psancův klobouk.png

[item=42240000] Oddělovač.png

Psancův klobouk Pokrývka hlavy +0,2 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,12 Zdraví (Pro úroveň)
+0,2 Střílet (Pro úroveň)
+0,12 Obchodovat (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

4400 2200

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův šátek.png
Psancův šátek.png

[item=41240000] Oddělovač.png

Psancův šátek Náhrdelník +0,02 Obratnost (Pro úroveň) +0,16 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,14 Plavání (Pro úroveň)
+0,18 Výstavba (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

5203 2601

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův kabát.png
Psancův kabát.png

[item=40240000] Oddělovač.png

Psancův kabát Oblečení +0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,02 Charisma (Pro úroveň)
+0,2 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,18 Obchodovat (Pro úroveň)
+0,1 Plavání (Pro úroveň)
+0,24 Vést (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

13725 6862

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův opasek.png
Psancův opasek.png

[item=11310000] Oddělovač.png

Psancův opasek Opasek +0,22 Střílení (Pro úroveň)
+0,22 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,12 Zdraví (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

13920 6960

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovy kalhoty.png
Psancovy kalhoty.png

[item=10340000] Oddělovač.png

Psancovy kalhoty Kalhoty +0,02 Zručnost (Pro úroveň) +0,18 Obchodovat (Pro úroveň)
+0,12 Vést (Pro úroveň)
+0,2 Výstavba (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

11648 5824

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovy boty.png
Psancovy boty.png

[item=43240000] Oddělovač.png

Psancovy boty Boty +0,04 Síla (Pro úroveň)
+0,04 Zručnost (Pro úroveň)
+0,08 Střílení (Pro úroveň)
+0,08 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,16 Plavání (Pro úroveň)
+0,16 Zdraví (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

4455 2227

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Oddělovač.png

Truhla s bylinkami

Šalvěj.png
Šalvěj.png

[item=50486000] Oddělovač.png
Šalvěj Šalvěj je známá pro své léčivé vlastnosti. Zlepší tvou obratnost.

Účinky:
+13 Obratnost
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Kozlík lékařský.png
Kozlík lékařský.png

[item=50487000] Oddělovač.png
Kozlík lékařský Zlepši tvé stavy úzkosti infuzí z kozlíku lékařského.

Účinky:
+13 Charisma
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Kořen zázvoru.png
Kořen zázvoru.png

[item=50484000] Oddělovač.png
Kořen zázvoru Předkové nám předali poznatky o tomto zázračném a prospěšném koření.

Účinky:
+10 Síla
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Šípek.png
Šípek.png

[item=50485000] Oddělovač.png
Šípek Buď hbitější v pití odvaru z této rostliny, zvláště bohaté na vitamín C.

Účinky:
+13 Zručnost
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Heřmánek.png
Heřmánek.png

[item=50483000] Oddělovač.png
Heřmánek Troška odpočinku tvé obraně pomůže.

Účinky:
+10 Síla
+10 Obratnost
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Aloe.png
Aloe.png

[item=50480000] Oddělovač.png
Aloe Aloe může posílit imunitní obranu. Zkus si to v dobrodružství!

Účinky:
+7 Multiplayerová obrana
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Kajenský pepř.png
Kajenský pepř.png

[item=50482000] Oddělovač.png
Kajenský pepř Může ti dát energii, ale při jeho používání buď opatrný, je velmi pikantní!

Účinky:
+10 Zručnost
+10 Charisma
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Pyl.png
Pyl.png

[item=50481000] Oddělovač.png
Pyl Starý kmenový náčelník říkával, že pyl je silný zdroj energie.

Účinky:
+7 Multiplayerový útok
Počet použití: 2

200 100

DražitelnéPředmět nelze vylepšit
Psancův nůž.png
Psancův nůž.png

[item=45040000] Oddělovač.png

Psancův nůž Duelová zbraň
(Chladná zbraň)
1 - 10 Základní poškození +0,04 Charisma (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,06 Vést (Pro úroveň)
+0,9 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

7280 3640

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Psancův revolver.png
Psancův revolver.png

[item=950000] Oddělovač.png

Psancův revolver Duelová zbraň
(Střelná zbraň)
1 - 10 Základní poškození +0,04 Charisma (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,06 Vést (Pro úroveň)
+0,9 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

15000 7500

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Psancova puška.png
Psancova puška.png

[item=44060000] Oddělovač.png

Psancova puška Puška 20 - 40 Základní poškození +0,02 Síla (Pro úroveň)
+0,02 Obratnost (Pro úroveň)
+0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,02 Charisma (Pro úroveň)
+0,1 Zdraví (Pro úroveň)
+0,04 Výstavba (Pro úroveň)
+2,1 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

10340 5170

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Oddělovač.png

Truhla s kořistí

Posilnění produktu.png
Posilnění produktu.png

[item=2466000] Oddělovač.png

Posilnění produktu Jsi pedant. Šance najít produkty při práci se zvyšuje.

Účinky:
+25% Vylepšené šance nálezu produktu
Doba: 8 hodin

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Posilnění dolarů.png
Posilnění dolarů.png

[item=2468000] Oddělovač.png

Posilnění dolarů Jsi bohatý. Získáváš více dolarů.

Účinky:
+25% $ z prací a duelů
Doba: 8 hodin

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Posilnění zkušeností.png
Posilnění zkušeností.png

[item=2467000] Oddělovač.png

Posilnění zkušeností Jsi moudrý. Získáváš více zkušeností.

Účinky:
+25% zkušeností do prací, duelů a bitev o pevnost
Doba: 8 hodin

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Posilnění štěstí.png
Posilnění štěstí.png

[item=2465000] Oddělovač.png

Posilnění štěstí Máš štěstí. Šance najít předměty při práci se zvyšuje.

Účinky:
+25% Vyšší šance na štěstí
Doba: 8 hodin

Neprodejné Předmět nelze vylepšit

Psancův klobouk.png
Psancův klobouk.png

[item=42240000] Oddělovač.png

Psancův klobouk Pokrývka hlavy +0,2 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,12 Zdraví (Pro úroveň)
+0,2 Střílet (Pro úroveň)
+0,12 Obchodovat (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

4400 2200

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův opasek.png
Psancův opasek.png

[item=11310000] Oddělovač.png

Psancův opasek Opasek +0,22 Střílení (Pro úroveň)
+0,22 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,12 Zdraví (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

13920 6960

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovo sedlo.png
Psancovo sedlo.png

[item=2640000] Oddělovač.png

Psancovo sedlo Produkt +0,04 Síla (Pro úroveň)
+0,04 Obratnost (Pro úroveň)
+0,02 Obchodování (Pro úroveň)
+0,1 Plavání (Pro úroveň)
+0,02 Vést (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

7500 3750

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův šátek.png
Psancův šátek.png

[item=41240000] Oddělovač.png

Psancův šátek Náhrdelník +0,02 Obratnost (Pro úroveň) +0,16 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,14 Plavání (Pro úroveň)
+0,18 Výstavba (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

5203 2601

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovy boty.png
Psancovy boty.png

[item=43240000] Oddělovač.png

Psancovy boty Boty +0,04 Síla (Pro úroveň)
+0,04 Zručnost (Pro úroveň)
+0,08 Střílení (Pro úroveň)
+0,08 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,16 Plavání (Pro úroveň)
+0,16 Zdraví (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

4455 2227

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův kabát.png
Psancův kabát.png

[item=40240000] Oddělovač.png

Psancův kabát Oblečení +0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,02 Charisma (Pro úroveň)
+0,2 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,18 Obchodovat (Pro úroveň)
+0,1 Plavání (Pro úroveň)
+0,24 Vést (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

13725 6862

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovy kalhoty.png
Psancovy kalhoty.png

[item=10340000] Oddělovač.png

Psancovy kalhoty Kalhoty +0,02 Zručnost (Pro úroveň) +0,18 Obchodovat (Pro úroveň)
+0,12 Vést (Pro úroveň)
+0,2 Výstavba (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

11648 5824

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův kůň.png
Psancův kůň.png

[item=696000] Oddělovač.png

Psancův kůň Zvíře +0,02 Obratnost (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,05 Vést (Pro úroveň)

Rychlost: +125%

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

8875 4437

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Psancův revolver.png
Psancův revolver.png

[item=950000] Oddělovač.png

Psancův revolver Duelová zbraň
(Střelná zbraň)
1 - 10 Základní poškození +0,04 Charisma (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,06 Vést (Pro úroveň)
+0,9 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

15000 7500

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Psancův nůž.png
Psancův nůž.png

[item=45040000] Oddělovač.png

Psancův nůž Duelová zbraň
(Chladná zbraň)
1 - 10 Základní poškození +0,04 Charisma (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,06 Vést (Pro úroveň)
+0,9 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

7280 3640

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Psancova puška.png
Psancova puška.png

[item=44060000] Oddělovač.png

Psancova puška Puška 20 - 40 Základní poškození +0,02 Síla (Pro úroveň)
+0,02 Obratnost (Pro úroveň)
+0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,02 Charisma (Pro úroveň)
+0,1 Zdraví (Pro úroveň)
+0,04 Výstavba (Pro úroveň)
+2,1 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

10340 5170

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Hodgeův velkorážní revolver.png
Hodgeův velkorážní revolver.png

[item=44054000] Oddělovač.png

Hodgeův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Obratnost (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Hamageův velkorážní revolver.png
Hamageův velkorážní revolver.png

[item=44055000] Oddělovač.png

Hamageův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Zručnost (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Haimův velkorážní revolver.png
Haimův velkorážní revolver.png

[item=44056000] Oddělovač.png

Haimův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Charisma (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Hanksův velkorážní revolver.png
Hanksův velkorážní revolver.png

[item=44053000] Oddělovač.png

Hanksův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Síla (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Oddělovač.png

Psancova truhla

Psancův klobouk.png
Psancův klobouk.png

[item=42240000] Oddělovač.png

Psancův klobouk Pokrývka hlavy +0,2 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,12 Zdraví (Pro úroveň)
+0,2 Střílet (Pro úroveň)
+0,12 Obchodovat (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

4400 2200

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův opasek.png
Psancův opasek.png

[item=11310000] Oddělovač.png

Psancův opasek Opasek +0,22 Střílení (Pro úroveň)
+0,22 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,12 Zdraví (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

13920 6960

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovo sedlo.png
Psancovo sedlo.png

[item=2640000] Oddělovač.png

Psancovo sedlo Produkt +0,04 Síla (Pro úroveň)
+0,04 Obratnost (Pro úroveň)
+0,02 Obchodování (Pro úroveň)
+0,1 Plavání (Pro úroveň)
+0,02 Vést (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

7500 3750

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův šátek.png
Psancův šátek.png

[item=41240000] Oddělovač.png

Psancův šátek Náhrdelník +0,02 Obratnost (Pro úroveň) +0,16 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,14 Plavání (Pro úroveň)
+0,18 Výstavba (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

5203 2601

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovy boty.png
Psancovy boty.png

[item=43240000] Oddělovač.png

Psancovy boty Boty +0,04 Síla (Pro úroveň)
+0,04 Zručnost (Pro úroveň)
+0,08 Střílení (Pro úroveň)
+0,08 Síla úderu (Pro úroveň)
+0,16 Plavání (Pro úroveň)
+0,16 Zdraví (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

4455 2227

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův kabát.png
Psancův kabát.png

[item=40240000] Oddělovač.png

Psancův kabát Oblečení +0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,02 Charisma (Pro úroveň)
+0,2 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,18 Obchodovat (Pro úroveň)
+0,1 Plavání (Pro úroveň)
+0,24 Vést (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

13725 6862

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancovy kalhoty.png
Psancovy kalhoty.png

[item=10340000] Oddělovač.png

Psancovy kalhoty Kalhoty +0,02 Zručnost (Pro úroveň) +0,18 Obchodovat (Pro úroveň)
+0,12 Vést (Pro úroveň)
+0,2 Výstavba (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

11648 5824

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Psancův kůň.png
Psancův kůň.png

[item=696000] Oddělovač.png

Psancův kůň Zvíře +0,02 Obratnost (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,05 Vést (Pro úroveň)

Rychlost: +125%

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

8875 4437

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Oddělovač.png

Psancova truhla se zbraněmi

Psancův revolver.png
Psancův revolver.png

[item=950000] Oddělovač.png

Psancův revolver Duelová zbraň
(Střelná zbraň)
1 - 10 Základní poškození +0,04 Charisma (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,06 Vést (Pro úroveň)
+0,9 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

15000 7500

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Psancův nůž.png
Psancův nůž.png

[item=45040000] Oddělovač.png

Psancův nůž Duelová zbraň
(Chladná zbraň)
1 - 10 Základní poškození +0,04 Charisma (Pro úroveň) +0,08 Jízda na koni (Pro úroveň)
+0,06 Vést (Pro úroveň)
+0,9 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

7280 3640

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Psancova puška.png
Psancova puška.png

[item=44060000] Oddělovač.png

Psancova puška Puška 20 - 40 Základní poškození +0,02 Síla (Pro úroveň)
+0,02 Obratnost (Pro úroveň)
+0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,02 Charisma (Pro úroveň)
+0,1 Zdraví (Pro úroveň)
+0,04 Výstavba (Pro úroveň)
+2,1 Poškození (Pro úroveň)

Bonus v bitvě o pevnost:
+0,5 Obrana
+0,5 Útok

10340 5170

Souprava:

Psancův klobouk.png

Psancův kabát.png

Psancovy boty.png

Nic.png


Zapotřebí:
- Úroveň 1

Hodgeův velkorážní revolver.png
Hodgeův velkorážní revolver.png

[item=44054000] Oddělovač.png

Hodgeův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Obratnost (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Hamageův velkorážní revolver.png
Hamageův velkorážní revolver.png

[item=44055000] Oddělovač.png

Hamageův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Zručnost (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Haimův velkorážní revolver.png
Haimův velkorážní revolver.png

[item=44056000] Oddělovač.png

Haimův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Charisma (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Hanksův velkorážní revolver.png
Hanksův velkorážní revolver.png

[item=44053000] Oddělovač.png

Hanksův velkorážní revolver Puška 10 - 50 Základní poškození +0,08 Síla (Pro úroveň) +1,8 Poškození (Pro úroveň) Neprodejné Zapotřebí:
- Úroveň 1

Oddělovač.png

Truhla dobrodružství Billa Cooka

Klobouk Billa Cooka.png
Klobouk Billa Cooka.png

[item=50415000] Oddělovač.png

Klobouk Billa Cooka Pokrývka hlavy +0,25 Vést (Pro úroveň)
+0,16 Skrývání (Pro úroveň)
+0,11 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,14 Přesnost (Pro úroveň)

4150 2075

Souprava:

Klobouk Billa Cooka.png

Vesta Billa Cooka.png

Boty Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
Úroveň 1
Dražitelné

Šátek Billa Cooka.png
Šátek Billa Cooka.png

[item=50416000] Oddělovač.png

Šátek Billa Cooka Náhrdelník +0,025 Obratnost (Pro úroveň) +0,18 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,14 Přesnost (Pro úroveň)

4174 2087

Souprava:

Klobouk Billa Cooka.png

Vesta Billa Cooka.png

Boty Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
Úroveň 1
Dražitelné

Vesta Billa Cooka.png
Vesta Billa Cooka.png

[item=50417000] Oddělovač.png

Vesta Billa Cooka Oblečení +0,017 Obratnost (Pro úroveň)
+0,025 Zručnost (Pro úroveň)
+0,25 Vést (Pro úroveň)
+0,24 Skrývání (Pro úroveň)
+0,16 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,16 Přesnost (Pro úroveň)

13837 6917

Souprava:

Klobouk Billa Cooka.png

Vesta Billa Cooka.png

Boty Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
Úroveň 1
Dražitelné

Opasek Billa Cooka.png
Opasek Billa Cooka.png

[item=50418000] Oddělovač.png

Opasek Billa Cooka Opasek +0,15 Vést (Pro úroveň)
+0,18 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,18 Přesnost (Pro úroveň)

9344 4672

Souprava:

Klobouk Billa Cooka.png

Vesta Billa Cooka.png

Boty Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
Úroveň 1
Dražitelné

Kalhoty Billa Cooka.png
Kalhoty Billa Cooka.png

[item=50419000] Oddělovač.png

Kalhoty Billa Cooka Kalhoty +0,017 Zručnost (Pro úroveň) +0,35 Vést (Pro úroveň)
+0,3 Skrývání (Pro úroveň)

14976 7488

Souprava:

Klobouk Billa Cooka.png

Vesta Billa Cooka.png

Boty Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
Úroveň 1
Dražitelné

Boty Billa Cooka.png
Boty Billa Cooka.png

[item=50420000] Oddělovač.png

Boty Billa Cooka Boty +0,035 Zručnost (Pro úroveň)
+0,045 Obratnost (Pro úroveň)
+0,2 Skrývání (Pro úroveň)
+0,14 Přesnost (Pro úroveň)

4171 2085

Souprava:

Klobouk Billa Cooka.png

Vesta Billa Cooka.png

Boty Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
Úroveň 1
Dražitelné

Kůň Billa Cooka.png
Kůň Billa Cooka.png

[item=50421000] Oddělovač.png

Kůň Billa Cooka Zvíře +0,025 Obratnost (Pro úroveň)
+0,017 Zručnost (Pro úroveň)
+0,08 Skrývání (Pro úroveň)
+0,08 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,04 Přesnost (Pro úroveň)
Rychlost: +125%

14000 7000

Souprava:

Kůň Billa Cooka.png

Sedlo Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Sedlo Billa Cooka.png
Sedlo Billa Cooka.png

[item=50422000] Oddělovač.png

Sedlo Billa Cooka Produkt +0,04 Charisma (Pro úroveň)
+0,035 Zručnost (Pro úroveň)
+0,02 Skrývání (Pro úroveň)
+0,1 Přesnost (Pro úroveň)
+0,02 Nástraha pastí (Pro úroveň)

4053 2026

Souprava:

Kůň Billa Cooka.png

Sedlo Billa Cooka.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

Oddělovač.png

Truhla dobrodružství Boba Daltona

Buřinka Boba Daltona.png
Buřinka Boba Daltona.png

[item=42226000] Oddělovač.png

Buřinka Boba Daltona Pokrývka hlavy +0,2 Vést (Pro úroveň)
+0,1 Skrývání (Pro úroveň)
+0,16 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,14 Uhýbání (Pro úroveň)

4150 2075

Souprava:

Buřinka Boba Daltona.png

Sako Boba Daltona.png

Holínky Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png
Šátek Boba Daltona.png
Šátek Boba Daltona.png

[item=41226000] Oddělovač.png

Šátek Boba Daltona Náhrdelník +0,02 Obratnost (Pro úroveň) +0,18 Skrývání (Pro úroveň)
+0,14 Uhýbání (Pro úroveň)

4174 2087

Souprava:

Buřinka Boba Daltona.png

Sako Boba Daltona.png

Holínky Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png
Sako Boba Daltona.png
Sako Boba Daltona.png

[item=40231000] Oddělovač.png

Sako Boba Daltona Oblečení +0,02 Obratnost (Pro úroveň)
+0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,2 Vést (Pro úroveň)
+0,16 Skrývání (Pro úroveň)
+0,24 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,16 Uhýbání (Pro úroveň)

13837 6918

Souprava:

Buřinka Boba Daltona.png

Sako Boba Daltona.png

Holínky Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png
Opasek Boba Daltona.png
Opasek Boba Daltona.png

[item=11301000] Oddělovač.png

Opasek Boba Daltona Opasek +0,1 Vést (Pro úroveň)
+0,18 Skrývání (Pro úroveň)
+0,18 Uhýbání (Pro úroveň)

9344 4672

Souprava:

Buřinka Boba Daltona.png

Sako Boba Daltona.png

Holínky Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png
Kalhoty Boba Daltona.png
Kalhoty Boba Daltona.png

[item=10326000] Oddělovač.png

Kalhoty Boba Daltona Kalhoty +0,02 Zručnost (Pro úroveň) +0,3 Vést (Pro úroveň)
+0,3 Nástraha pastí (Pro úroveň)

14976 7488

Souprava:

Buřinka Boba Daltona.png

Sako Boba Daltona.png

Holínky Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png
Holínky Boba Daltona.png
Holínky Boba Daltona.png

[item=43226000] Oddělovač.png

Holínky Boba Daltona Boty +0,04 Obratnost (Pro úroveň)
+0,04 Zručnost (Pro úroveň)
+0,2 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,14 Uhýbání (Pro úroveň)

4171 2085

Souprava:

Buřinka Boba Daltona.png

Sako Boba Daltona.png

Holínky Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png
Kůň Boba Daltona.png
Kůň Boba Daltona.png

[item=692000] Oddělovač.png

Kůň Boba Daltonaa Zvíře +0,02 Obratnost (Pro úroveň)
+0,02 Zručnost (Pro úroveň)
+0,08 Skrývání (Pro úroveň)
+0,08 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,04 Uhýbání (Pro úroveň)
Rychlost: +125%

14000 7000

Souprava:

Kůň Boba Daltona.png

Sedlo Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png
Sedlo Boba Daltona.png
Sedlo Boba Daltona.png

[item=2611000] Oddělovač.png

Sedlo Boba Daltona Produkt +0,04 Zručnost (Pro úroveň)
+0,04 Charisma (Pro úroveň)
+0,02 Skrývání (Pro úroveň)
+0,02 Nástraha pastí (Pro úroveň)
+0,1 Uhýbání (Pro úroveň)

4053 2026

Souprava:

Kůň Boba Daltona.png

Sedlo Boba Daltona.png

Nic.png

Zapotřebí:
- Úroveň 1
Dražitelné

PopupTlačítkoAkce.png Z akce
Nic.png


Herní mód

Dobrodružství je pouze jeden herní mód avšak na začátku bylo slíbeno více herních módů na různých mapách. Jako první a asi i poslední si můžete v Dobrodružství zahrát mód Dominance. Další módy zatím nepřichází v úvahu. (Německo)

Herní mód

Dominance MPI mód dominance.png

Přehled map:
Přestřelka v Tombstone

MPI ikona počet hráčů.png 6-10 hráčů
MPI ikona počet týmů.png 2 týmy

MPI ikona počet kol.png 35 kol
MPI tlačítko více informací.png


Úspěchy v Dobrodružství

Vzhůru na dobrodružství
Výzva k dobrodružství
Nastal čas dobrodružství
Životní dobrodružství
1001 dobrodružství

Zúčastni se 1 dobrodružství
Zúčastni se 5 dobrodružství
Zúčastni se 25 dobrodružství
Zúčastni se 100 dobrodružství
Zúčastni se 1000 dobrodružství

25 BÚ + 50Veteránských bodů
50 BÚ + 50Veteránských bodů
100 BÚ + 50Veteránských bodů
150 BÚ + 50Veteránských bodů
250 BÚ
+ titul: Indián


Pohybuj se
Pěšák
Můžeš dojít daleko
Jdi tudy
Jdi jako Egypťan

Ujdi 27 polí
Ujdi 63 polí
Ujdi 104 polí
Ujdi 691 polí
Ujdi 1538 polí

25 BÚ
50 BÚ
100 BÚ
150 BÚ
250 BÚ


Prolita první krev
Kenny
Úžasná série

Zaznamenej první KO v pěti dobrodružstvích
Dostaň pět KO v jedné hře.
Dej KO nepříteli ve třech kolech za sebou.

25 BÚ
100 BÚ
100 BÚ


Léčivé ruce
Uzdrav všechny ty lidi
Hromadné léčení

Uzdrav 15.000 bodu zdraví.
Uzdrav 25.000 zdraví plošným uzdravováním.
Uzdrav najednou všechny členy svého týmu.

100 BÚ
150 BÚ
100 BÚ


Auvajs

Pravé přátelství

Schytej střelu, která ti způsobí 700 a více poškození

Buď deset krát zasažen členem vlastního týmu.

250 BÚ

50 BÚ


Úspěšný nájezd

Znič terminátora

Poslední kdo bojuje
Musím je zastřelit všechny

Eso
Znovu a znovu
Terminátor

Zastřel nepřítele, když je v zóně pro obsazování budovy.
Zastřel nepřítele, který má z týmu nejvíce KO a to alespoň tři.
Zastřel nepřítele, když je celý tvůj tým vyřazen.
Zastřel alespoň jednou každého člena nepřátelského týmu.
Celý nepřátelský tým je vyřazen.
Zastřel 50 nepřátel rychlou střelou.
Zastřel 100 nepřátel.

50 BÚ

100 BÚ

100 BÚ
150 BÚ

50 BÚ
25 BÚ
100 BÚ


Ten, kdo je bez viny
Udělej si svůj názor
Nejlépe poslouží studený
Zbytečný útěk
Vyhni se kulce
Nehýbej se!

Úspěšně použij kámen v přestřelce.
Zruš 5 tahů.
Pomsti 25 krát svou smrt.
Neúspěšné pokusy utéct svému osudu.
Uhni padesáti útokům.
50 krát nezasáhni cíl.

50 BÚ
25 BÚ
25 BÚ
50 BÚ
25 BÚ
25 BÚ


BÚ- Body úspěchů

FAQ

Často kladené otázky budou dodávány průběžně.

Jaký vliv má u Dobrodružství oblečení a sady?
Oblečení ani sady nemají v Dobrodružství žádný efekt. Jediný vliv na vaše statistiky má úroveň postavy a puška. Více ZDE
Mohu se v Dobrodružství dostat do bezvědomí nebo přijít o zdraví?
V Dobrodružství nemůžete přijít o zdraví a ani se nemůžete dostat do bezvědomí.
Mohu se zapojit do Dobrodružství odkudkoliv?
Do Dobrodružství se můžete zapojit odkudkoliv nemusíte být nikde přítomni.
Musím být členem města, abych mohl hrát Dobrodružství?
Nemusíte být členem města, abyste mohli hrát Dobrodružství.
Jsou známy nějaké vzorce pro výpočty zásahů či úhybů?
Zatím jsme žádné vzorce nezaznamenali, budeme sledovat a jakmile se něco ukáže, budeme informovat.