Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 255: Řádek 255:
 
[[Soubor:MPI_ikona_dosah.png|Dosah dané dovednosti]] 5 polí<br>
 
[[Soubor:MPI_ikona_dosah.png|Dosah dané dovednosti]] 5 polí<br>
 
|
 
|
Každému členovi vašeho týmu (včetně vás) přidá na jedno kolo +5% k celkovému poškození zbraně.
+
Každému členovi vašeho týmu (včetně vás) přidá na jedno kolo +20% k celkovému poškození zbraně.
 
|- style="background-color:#d6c19a;"
 
|- style="background-color:#d6c19a;"
 
|[[Soubor:MPI_dovednost_barikáda.png|Barikáda]]
 
|[[Soubor:MPI_dovednost_barikáda.png|Barikáda]]
Řádek 275: Řádek 275:
 
[[Soubor:MPI_ikona_trvání.png|Trvání dané dovednosti]] 1 kolo<br>
 
[[Soubor:MPI_ikona_trvání.png|Trvání dané dovednosti]] 1 kolo<br>
 
|
 
|
Následující střele zvýšíte šanci na zásah o 50% a šanci na kritický zásah o 20%. Zůstává aktivní až do první střely po aktivování.
+
Následující střele zvýšíte šanci na zásah o 75% a šanci na kritický zásah o 50%. Zůstává aktivní až do první střely po aktivování.
 
|- style="background-color:#d6c19a;"
 
|- style="background-color:#d6c19a;"
 
|[[Soubor:MPI_dovednost_otrávená_kulka.png|Otrávená kulka]]
 
|[[Soubor:MPI_dovednost_otrávená_kulka.png|Otrávená kulka]]

Verze z 31. 5. 2017, 08:15


MPI logo.png


Základní informace

MPI podklad.png

MPI kolo.png Základní informace
Dobrodružství jsou po bitvách o pevnost dalším vyžitím pro hráče. Jedná se o speciální minihra pro menší počet hráčů. Zahajovací minihrou je Dominance. Princip částečně vychází z bitev o pevnost, ale ve výsledku je to úplně něco jiného. Za hraní minihry se získávají tzv. Veteránské body, za které si budete moci pořídit různé předměty.
MPI zásoby.png

Přístup k dobrodružství je možný ze dvou míst. Z dolního ovládacího panelu, kde si vyberete mezi bitvou o pevnost a dobrodružstvím nebo přímo z mapy, kde je přístup k dobrodružství umístěn ve středovém sektoru.

Přístup ke hře z hlavního panelu


Na mapě ve středovém sektoru naleznete další přístup ke hře.

Rozhraní

MPI podklad.png

MPI kolo.png Rozhraní
Rozhraní pro přihlášení k Dobrodružství není vůbec složité. Jedná se ale o základní verzi, která umožňuje pouze jeden druh připojení - Přidání se do fronty. Způsob přihlášení přes frontu je jednoduchý a téměř plně automatizovaný. Hráč, který si chce zahrát, spustí dobrodružství a následně se mu zobrazí panel s jediným tlačítkem - Přidat do fronty.
Pro start hry je třeba se přidat do fronty.

Přihlášení hráči z různých světů se skládají do fronty a pokud dojde k naplnění počtu hráčů (6-8-10), hra může začít. Skupina hráčů je poté dotazována, zda jsou přítomni a připraveni. Na potvrzení máte 30 sekund, když někdo ze skupiny nepotvrdí svou přítomnost, bude odstraněn z fronty a ostatní členové skupiny musí čekat na přihlášení dalšího či dalších hráčů.

Hráči čekající ve frontě jsou v případě naplnění skupiny pro hru vyzvání k potvrzení své přítomnosti.

V případě, že všichni potvrdí, bude celé skupině zobrazeno Herní lobby. Systém rozdělí hráče automaticky do týmů. Každý účastník vidí své spoluhráče a u svého týmu navíc sloupec Schopnosti - o jednotlivých schopnostech se dozvíte více ZDE. Ve třech čtverečcích, si hráči zvolí tři schopnosti, které budou chtít ve hře používat. Mohou zůstat prázdné, ale přijdete o možnost získat schopnosti po spuštění hry. Ikona MPI nemá zbraň.png u nicku hráče znamená, že nemá nasazenou pušku (kliknutím na ikonu se otevře inventář). Hráč, který nemá nasazenou pušku, dostane automaticky kámen - stejně jako u bitev o pevnost. Na nastavení v Herním lobby máte 1 minutu, ta se odpočítává dole a pokud se některý z hráčů rozhodne opustit hru v herním lobby, jsou ostatní členové vráceni zpět do fronty.

Herní lobby zobrazuje přehled o týmech a umožňuje hráčům nastavit schopnosti, které budou ve hře používat.

Blokace hry
Existují dva způsoby, kdy můžete být potrestáni časovým banem - blokací. Zaprvé - opuštění hry z herního lobby - přípravy hry (viz obrázek výše). Pokud se vám nelíbí tým, odejdete, tak počet odejití vzroste na 1 - čili budete muset 3min počkat pro přihlášení do nové hry. Zadruhé - použijete tlačítko pro opuštění hry přímo ve hře(vpravo na dolním panelu). Sice se můžete připojit do hry zpět, jestliže neskončila, ale stejně jste za použití tohoto tlačítka penalizováni. Jestliže použijete tato přerušení či ukončení hry několikrát v řadě za sebou, tak vám narůstá délka časového banu dle tabulky. Délka banu je resetovaná na 0 po odehrání hry bez použití jedné či druhé možnosti pro opuštění hry.

Počet opuštění hry 1 2 3 4 5 6 7
Délka blokace 3 min 15 min 1 hod 2 hod 3 hod 6 hod 24 hod

Princip hry a ovládání

MPI podklad.png

MPI kolo.png Princip hry a ovládání

Princip hry

Dobrodružsví se hraje na kola, v nichž se týmy pokouší dosáhnout za určitých podmínek vítězství. Před samotným zahájením hry se hráči umístí na svou startovní pozici, kterou na potemnělé mapě signalizuje zelená oblast. Na volbu startovní pozice má každý hráč 2 minuty a hra začíná v momentě, kdy se všichni hráči umístí na mapu. V případě, že tak neučiní sami do dvou minut - budou umístěni automaticky.

Zelená oblast signalizuje možné startovní pozice.

Poté začíná samotná hra. Každé kolo je rozděleno na dvě části - příprava a akce. Začátek každého kola je oznámen "žlutou frází", případně dochází k signalizaci v horním středovém kruhu. První část kola je určena pro zadávání tahů týmy. Hráči mají na zadání omezený čas, který závisí na množství hráčů ve hře. Minimálně však 15 sekund. Po vypršení času přichází na řadu prostor pro provádění a vyhodnocování zadaných akcí - druhá část. Tahy jsou prováděny následovně.
První tah v prvním kole (pouze jeden) má Cookův gang - modří, po nich má tah gang Daltonův - červení a následně se střídají. To, který tah gangu je proveden, záleží na pořadí v panelu akcí. Průběhy jednotlivých kol můžete sledovat v chatu na záložce - Záznamy akcí. Jakmile skončí provádění tahů - začíná nové kolo.

Střídání prvních tahů v jednotlivých kolech od aktualizace 2.56 ze dne 24.5.2017
Modří - lichá kola (1,3,5,7)
Červení - sudá kola (2,4,6,8)

Tři stavy signalizace na horním panelu. Zleva - Umístění startovní pozice + 2min odpočet - Odpočet času pro zadání tahů + signalizace aktuálního kola - Provádění a vyhodnocování zadaných akcí.

Tyto žluté fráze signalizují začátky jednotlivých úseků kola. První - zpracování, přesuny. Druhá - zadávání tahů

Hráč, který po dobu 4 kol neprovede žádnou akci bude ze hry automaticky odpojen. Znovu spuštěním Dobrodružství se můžete přihlásit do stejné hry zpět, pokud neskončila. Stejnou možnost opětovného přihlášení má i hráč, který opustil hru skrze tlačítko pro opuštění hry na dolním panelu. V případě, že opustíte hru, nemůžete se účastnit nového Dobrodružství dokud předešlá hra neskončí, protože postavy hráčů jsou ve hře nadále přítomny a je možné na ně útočit. Jejich opuštění hry je signalizováno ikonkou - viz tabulka.

MPI ikonkra neaktivity.png Signalizuje hráče, odpojeného z důvodu neaktivity.
MPI ikonkra odhlášení.png Signalizuje hráče, který úmyslně opustil hru.
MPI ikonkra odpojení.png Signalizuje hráče, jenž se odpojil nebo hráče, který ztratil spojení (zavřený prohlížeč, porucha internetu).

Mapa
Dobrodružství, stejně jako bitvy, mají mapu rozdělenou na síť malých čtverečků. V jednom čtverečku nemůžou stát dva hráči zároveň. Na mapě můžeme najít menší a větší druhy objektů. Menší objekty pro dokrášleni herního podloží - jako jsou kosti, kameny, trsy trávy apod. - nebrání v pohybu. Větší objekty - barely, ploty, stromy, budovy atd. - už brání v pohybu a je třeba je obejít.

Při volbě pohybu modré pole znamená možnost, kam až můžete zadat. Červená pole jsou překážky, které brání v pohybu a nelze na ně zadat.

Akce
Každý hráč má k dispozici 2 akční body, které může v každém kole využít. Nevyužité akční body se nepřevádí do kola dalšího. Hráč akční body používá pro uplatnění navolených schopností před startem hry a najde je na spodním panelu. Existují dva druhy dovedností a jejich používaní. První skupinu dovedností stačí pouze aktivovat pro jejich použití - Plošné uzdravení, Léčka, Orlí oko, Inspirace. Druhá skupina schopností potřebuje bližší specifikaci - kam jít, na koho střílet, kam položit barely, koho uzdravit. Po určení dané dovednosti musíte na mapě ještě určit cíl.

Dva žluté puntíky signalizují akční body. Pod nimi je přehled schopností a tlačítka po stranách slouží (dle směru hodinových ručiček) k opuštění hry, zobrazení či skrytí chatového okna a modré oko zapne či vypne průhlednost objektů na mapě.

V případě, že jste si danou akci rozmysleli, máte dvě možnosti jak ji zrušit. První možnost je přes dolní panel - po najetí na aktivovanou činnost (podsvícená) se objeví v pravém horním rohu křížek pro její zrušení. Poté můžete akční bod využít jinak - samozřejmě pouze v rámci daného kola. Druhá možnost je přes Panel akce. Tento panel slouží k zobrazení plánovaných činností vás i vašeho týmu a po najetí na vaši akci se zobrazí křížek pro vyrušení. Po najetí na ostatní činnosti v panelu zjistíte, který hráč má co v plánu. Panel je možné pomocí tlačítek různě přesunovat do kterékoliv části obrazovky, aby nebránil ve výhledu nebo změnit jeho vertikální/horizontální umístění.

Nahoře náhled na tlačítko z dolního panelu. Dole akční panel, kde na levé straně jsou tlačítka pro manipulaci s panelem.

Střelba
Hráči na sebe mohou střílet prakticky každé kolo a odkudkoliv. Jestli střela doletí až k cílí záleží na tom, zda má v cestě nějaké překážky. S čistým výhledem můžete střílet téměř přes celou mapu, samozřejmě s rostoucí vzdáleností klesá šance na zásah. Pozor na koho střílíš - střelba do vlastních je možná - pokud stojí v cestě kulky k cíli váš spoluhráč, střílíte po něm. V případě najetí na daný cíl se na mapě ukáže znázorněná trajektorie střely - modré políčko znamená dobrý výhled a červené výhled špatný kvůli překážce - objekt, spoluhráč.

Na obrázku je patrné, že má červený hráč jasný výhled, do doby než mu v něm začne vadit strom, za nímž je "ukryt" hráč modrý. Pokud se hráč nepřemístí před výstřelem, střela neprojde.

Signalizace následného poškození je následující - ikonka signalizující jakou akcí byl hráč poraněn + barevná hodnota způsobeného poranění.
Barvy způsobeného poškození:

MPI rychlá střelba miniikona.png 125

Základní zásah je znázorněn červenou barvou. Může být způsoben jakoukoliv střelnou akcí.
MPI střelba miniikona.png 125 Kritický zásah je signalizován žlutou barvou. Může být způsoben jakoukoliv střelnou akcí.
MPI jed miniikona.png 125 Dodatečný zásah je signalizován bílou barvou. Nastává vždy 3 kola po zásahu otrávenou kulkou.

Vliv zbraně a úrovně postavy

MPI podklad.png

MPI kolo.png Vliv zbraně a úrovně postavy

Dva základní faktory mají vliv na vaše statistiky v Dobrodružství: úroveň postavy a puška (do bitev o pevnost). Díky tomu mají, na rozdíl od bitev, dva hráči se stejnou úrovní a zbraní stejnou efektivnost i přes to, že mají jiné bonusy nebo různě rozložené schopnosti.

Úroveň postavy
Výše úrovně postavy určuje základní hodnotu zdraví. Každý hráč má 1000 bodů zdraví a k tomu se za každou úroveň postavy přičítá 10 bodů zdraví. Tento typ zdraví nemá vliv na nižší efektivitu v jiných oblastech. Ztráta zdraví v Dobrodružství se neprojeví na vašem zdraví ve hře.

Puška do bitvy
Pouze poškození, atributy a bitevní bonusy (útok-obrana) mohou ovlivnit vaše statistiky. Atributy jsou myšleny pouze jako bonus pušky, nikoli vámi rozdělené body atributů. Poškození zbraně určuje základní hodnotu poškození zbraně. Vzdálenost od cíle způsobuje snížení šance na zásah a menší poškození.

Nově došlo k ujasnění spekulací kolem vlivu bitevních bonusů (útok-obrana). Tyto dva bonusy - jsou jako jediné započítávány také z ostatního oblečení, případných bonusů sad a posilovačů. Vliv bonusu útoku a obrany je pak popsán níže. Takže pokud použijete třeba boty psance, bude se vám do Dobrodružství započítávat bonus útok-obrana z těchto bot.

Síla.png Síla
Síla poskytuje primární bonus k vašemu základnímu zdraví. Tento bonus však snižuje šanci na úhyb a zásah.
Obratnost.png Obratnost
Obratnost poskytuje primární bonus k vaši šanci na úhyb.
Zručnost.png Zručnost
Zručnost poskytuje primární bonus k poškození, které způsobíte.
Charisma.png Charisma
Charisma poskytuje primární bonus k vaší šanci způsobit kritický zásah.
Bonus k útoku v bitvě o pevnost Bitva o pevnost - ÚTOK
Bonus útoku pro bitvu přidává sekundární bonus k vaší šanci na zásah a způsobené poškození.
Bonus do obrany v bitvě o pevnost Bitva o pevnost - OBRANA
Bonus obrany pro bitvu přidává sekundární bonus k vašemu zdraví, opět však má vliv na snížení šance na zásah a úhyb.


Dovednosti

MPI podklad.png

MPI kolo.png Dovednosti

Každý hráč má k dispozici až pět dovedností, které může při minihrách využívat. Dvě základní má napevno nastavené každý, jsou jimi střelba a pohyb. K těmto dvěma si hráč může vybrat až tři další.

Každá dovednost se liší v počtu kol, po které je znovu k dispozici, v množství akčních bodů, dosahu a době trvání.

Existuje šance (číslo zatím nevíme), že se vám podaří kritický zásah. Ten způsobí o 25% více poškození. Ve hře je signalizován žlutou barvou na rozdíl od zásahu klasického, který je znázorněn barvou červenou. Šanci na kritický zásah mají všichni, bez rozdílu charakteru.

Každý má k dispozici 2 akční body na kolo. Aktuální počet je vždy zobrazen na tomto panelu.

Vlastnosti nemusí být konečné, jsou stále testovány na betě.

Základní střelba

Základní střelba

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 1 kolo

Vystřelíte na daný cíl.
(Základní dovednost každého hráče.)

Pohyb

Pohyb

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 1 kolo

Umožní přesun postavy do vzdálenosti 5 polí. Nelze procházet ani zadávat na překážky umístěné na mapě.
(Základní dovednost každého hráče.)

Uzdravení

Uzdravení

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Dosah dané dovednosti 5 polí

Uzdravíte konkrétní cíl (sebe, spoluhráče, ale ne nepřítele) v dosahu 5 polí. Přidáte mu 5% zdraví z jeho celkového množství.

Plošné uzdravení

Plošné uzdravení

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 5 kol
Dosah dané dovednosti 5 polí

Uzdravíte všechny členy svého týmu v oblasti 5 polí od vás včetně vaší postavy. Doplní všem 10% z jejich ztraceného zdraví.

Rychlá střelba

Rychlá střelba

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola

Vystřelíte dvě střely, každá se počítá zvlášť (nemusíte se trefit ani jednou střelou). Každá střela ovšem může způsobit 75% poškození, což je vypočteno ze základního poškození zbraně, které odpovídá 100%.

Inspirace

Inspirace

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 1 kolo
Dosah dané dovednosti 5 polí

Každému členovi vašeho týmu (včetně vás) přidá na jedno kolo +20% k celkovému poškození zbraně.

Barikáda

Barikáda

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 1 kolo

Vytvoříte barikádu z pěti barelů ve směru, který si sami zvolíte. Každý barel pokryje jednu střelu od přítele či nepřítele a bude blokovat jejich eventuálnímu pohybu. Po uplynutí daného kola zmizí.

Orlí oko

Orlí oko

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 1 kolo

Následující střele zvýšíte šanci na zásah o 75% a šanci na kritický zásah o 50%. Zůstává aktivní až do první střely po aktivování.

Otrávená kulka

Otrávená kulka

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 3 kola
Trvání dané dovednosti 3 kola

Váš výstřel způsobí klasické poranění, ale v případě zásahu bude poškozený po následující tři kola ztrácet zdraví odpovídající 10% poškození vaší zbraně.

Léčka

Léčka

Spotřeba akčních bodů 1
Obnovení dané dovednosti 5 kol
Trvání dané dovednosti 1 kolo
Dosah dané dovednosti 8 polí

Při použití této dovednosti máte 50% šanci, že daný cíl uvězníte, tudíž se nebude moci po dobu jednoho kola pohybovat.

Systém odměn

MPI podklad.png

MPI kolo.png Systém odměn


Určitě vás zajímá, jak a čím budete v Dobrodružství odměňováni. Odměny budou pro všechny členy týmu stejné a závisí na tom, kolik bodů za hru váš tým dosáhl. Odměnu získá každý tým, který pokoří alespoň první hranici, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o tým vítězný či nikoliv. I v případě, kdy ani jeden z týmů nezvládne dosáhnout finální hranice za celou dobu hry.

Odměnu dostanete, i když se z Dobrodružství odhlásíte před jeho skončením.

Veteránské body

Veteránské body jsou novou měnou, která byla vytvořena přímo pro Dobrodružství. Za každou pokořenou hranici dostane každý člen týmu určitý počet těchto bodů. Přesný počet Veteránských bodů, které můžete obdržet, zjistíte přímo u popisu dané hry.
Veteránské body můžete utratit v SHOPu, kde je pro nákup za Veteránské body vyhrazena kategorie obsahující několik speciálních předmětů, které lze zakoupit jen za Veteránské body. Dozvíte se tam aktuální počet vašich Veteránských bodů.

Tento symbol ve hře označuje Veteránské body a příslušnou kategorii v SHOPu.
V SHOPu naleznete nabídku za Veteránské body pod touto záložkou, kde se nachází i přehled vašich bodů.

Nabídka v shopu: Innogames rozhodlo, že Nápoj pro hlupáky v shopu nebude vůbec.

Mojo
Mojo
150Veteránských bodů
použitelné

Truhla s kořistí
Truhla s kořistí
5000Veteránských bodů
obsahuje předmět


Truhla s kořistí

Truhlu s kořistí můžete získat nejen ze SHOPu, ale také jako odměnu z Dobrodružství. Pokaždé, když váš tým dosáhne finální hranice bodů ve hře(u Dominance 35), má každý hráč 20% šanci, že tuto truhlu obdrží. A to platí i pro poražené, pokud hra skončí 35:35 a vítěz je vybrán na základě dalších aspektů.(KO, poškození). Truhla obsahuje různá posílení, zkušenosti, a předměty z nové Psancovy sady.

Truhla s kořistí - obsah naleznete níže.

BgTop rozcestnik.png

Truhla s kořistí.png Kliknutím zobrazit obsah truhly

ID=44053

Hanksův velkorážní revolver

Škody: 10 - 50
(+1,8 přírůstek)


+0,08 Síla

(vše na úroveň)

ID=44054

Hodgeův velkorážní revolver

Škody: 10 - 50
(+1,8 přírůstek)


+0,08 Obratnost

(vše na úroveň)

ID=44055

Hamageův velkorážní revolver

Škody: 10 - 50
(+1,8 přírůstek)


+0,08 Zručnost

(vše na úroveň)

ID=44056

Haimův velkorážní revolver

Škody: 10 - 50
(+1,8 přírůstek)


+0,08 Charisma

(vše na úroveň)

ID=44060

Psancova puška
část setu

Škody: 20 - 40
(+2,1 přírůstek)


+0.02 Síla
+0.02 Obratnost
+0.02 Zručnost
+0.02 Charisma

(vše na úroveň)

ID=45040

Psancův nůž
část setu

Škody: 1 - 10
(+0,9 přírůstek)


+0,04 Charisma


+0.08 Jízda na koni
+0.06 Vést

(vše na úroveň)

ID=950

Psancův revolver
část setu

Škody: 1 - 10
(+0,9 přírůstek)


+0,04 Charisma


+0.08 Jízda na koni
+0.06 Vést

(vše na úroveň)

ID=696

Psancův kůň
část setu

Rychlost: +125%


+0.02 Obratnost


+0.08 Jízda na koni
+0.05 Vést

(vše na úroveň)

ID=43240

Psancovy boty
část setu

+0.04 Síla
+0.04 Zručnost


+0.08 Síla úderu
+0.08 Střílet

(vše na úroveň)

ID=10340

Psancovy kalhoty
část setu

+0.02 Zručnost


+0.2 Stavět
+0.12 Vést
+0.18 Obchodovat

(vše na úroveň)

ID=40240

Psancův kabát
část setu

+0.02 Zručnost
+0.02 Charisma


+0.2 Jízda na koni
+0.1 Plavání
+0.24 Vést
+0.18 Obchodovat

(vše na úroveň)

ID=17002

Truhla s ocelovými pláty

Obsahuje předmět

ID=2640

Psancovo sedlo
část setu

+0.04 Síla
+0.04 Obratnost


+0.1 Plavání
+0.02 Vést
+0.02 Obchodovat

(vše na úroveň)

ID=41240

Psancův šátek
část setu

+0.02 Obratnost


+0.18 Stavět
+0.16 Jízda na koni
+0.14 Plavání


(vše na úroveň)

ID=11310

Psancův opasek
část setu

+0.22 Síla úderu
+0.12 Zdraví
+0.22 Střílet

(vše na úroveň)

ID=42240

Psancův klobouk
část setu

+0.2 Síla úderu
+0.12 Zdraví
+0.2 Střílet
+0.12 Obchodovat

(vše na úroveň)

ID=2468

Posilnění dolarů

+25% peněz z prací a duelů
Trvání: 8 hodin

ID=2467

Posilnění zkušeností

+25% zkušeností do prací, duelů a bitev o pevnost
Trvání: 8 hodin

ID=2466

Posilnění produktu

+25% šance na nález produktů
Trvání: 8 hodin

ID=2465

Posilnění štěstí

+25% vyšší šance na štěstí
Trvání: 8 hodin

ID=2287

Mojo

+3 Síla
+3 Obratnost
+3 Zručnost
+3 Charisma
Trvání: 1 hodina

ID=2249

Tři čtyřlístky

+5% vyšší šance na štěstí
Trvání: 1 hodina

ID=2203

Daňová náhrada

Dostaneš hrst plnou dolarů

ID=2196

Nápoj pro hlupáky

Přidá 1% zkušeností dané úrovně.

Herní módy

MPI podklad.png

MPI kolo.png Herní módy

Jak bylo zmíněno výše, Dobrodružství nebude pouze o jedné hře a mapě, v budoucnu budou další herní módy na různých mapách. Mapy budou přicházet do hry postupně - přestřelky, lovy zvířat a další. Jako první si můžete v Dobrodružství zahrát mód Dominance.


Jednotlivé herní módy

Dominance MPI mód dominance.png

Přehled map:
Přestřelka v Tombstone

MPI ikona počet hráčů.png 6-10 hráčů
MPI ikona počet týmů.png 2 týmy

MPI ikona počet kol.png 35 kol
MPI tlačítko více informací.png

Úspěchy v Dobrodružství

MPI podklad.png

MPI kolo.png Úspěchy v Dobrodružství

Vzhůru na dobrodružství
Výzva k dobrodružství
Nastal čas dobrodružství
Životní dobrodružství
1001 dobrodružství

Zúčastni se 1 dobrodružství
Zúčastni se 5 dobrodružství
Zúčastni se 25 dobrodružství
Zúčastni se 100 dobrodružství
Zúčastni se 1000 dobrodružství

25 BÚ + 50Veteránských bodů
50 BÚ + 50Veteránských bodů
100 BÚ + 50Veteránských bodů
150 BÚ + 50Veteránských bodů
250 BÚ
+ titul: Indián


Pohybuj se
Pěšák
Můžeš dojít daleko
Jdi tudy
Jdi jako Egypťan

Ujdi 27 polí
Ujdi 63 polí
Ujdi 104 polí
Ujdi 691 polí
Ujdi 1538 polí

25 BÚ
50 BÚ
100 BÚ
150 BÚ
250 BÚ


Prolita první krev

Kenny
Úžasná série

Zaznamenej první KO v pěti dobrodružstvích
Dostaň pět KO v jedné hře.
Dej KO nepříteli ve třech kolech za sebou.

25 BÚ

100 BÚ
100 BÚ


Léčivé ruce
Uzdrav všechny ty lidi

Hromadné léčení

Uzdrav 15.000 bodu zdraví.
Uzdrav 25.000 zdraví plošným uzdravováním.
Uzdrav najednou všechny členy svého týmu.

100 BÚ
150 BÚ

100 BÚ


Auvajs

Boží hněv
Pravé přátelství

Schytej střelu, která ti způsobí 700 a více poškození
Buď zasažen bleskem.
Buď deset krát zasažen členem vlastního týmu.

250 BÚ

25 BÚ
50 BÚ


Úspěšný nájezd

Znič terminátora

Poslední kdo bojuje

Musím je zastřelit všechny

Eso
Znovu a znovu
Terminátor

Zastřel nepřítele, když je v zóně pro obsazování budovy.
Zastřel nepřítele, který má z týmu nejvíce KO a to alespoň tři.
Zastřel nepřítele, když je celý tvůj tým vyřazen.
Zastřel alespoň jednou každého člena nepřátelského týmu.
Celý nepřátelský tým je vyřazen.
Zastřel 50 nepřátel rychlou střelou.
Zastřel 100 nepřátel.

50 BÚ

100 BÚ

100 BÚ

150 BÚ

50 BÚ
25 BÚ
100 BÚ


Ten, kdo je bez viny
Udělej si svůj názor
Nejlépe poslouží studený
Zbytečný útěk
Vyhni se kulce
Nehýbej se!
Tombstonské smažené kuře

Úspěšně použij kámen v přestřelce.
Zruš 5 tahů.
Pomsti 25 krát svou smrt.
Neúspěšné pokusy utéct svému osudu.
Uhni padesáti útokům.
50 krát nezasáhni cíl.
Nepodceňujte kuře.

50 BÚ
25 BÚ
25 BÚ
50 BÚ
25 BÚ
25 BÚ
50 BÚ


BÚ- Body úspěchů

FAQ

MPI podklad.png

MPI kolo.png FAQ

Často kladené otázky budou dodávány průběžně.

Jaký vliv má u Dobrodružství oblečení a sady?
Oblečení ani sady nemají v Dobrodružství žádný efekt. Jediný vliv na vaše statistiky má úroveň postavy a puška. Více ZDE
Mohu se v Dobrodružství dostat do bezvědomí nebo přijít o zdraví?
V Dobrodružství nemůžete přijít o zdraví a ani se nemůžete dostat do bezvědomí.
Mohu se zapojit do Dobrodružství odkudkoliv?
Do Dobrodružství se můžete zapojit odkudkoliv nemusíte být nikde přítomni.
Musím být členem města, abych mohl hrát Dobrodružství?
Nemusíte být členem města, abyste mohli hrát Dobrodružství.
Jsou známy nějaké vzorce pro výpočty zásahů či úhybů?
Zatím jsme žádné vzorce nezaznamenali, budeme sledovat a jakmile se něco ukáže, budeme informovat.