Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Přejít na: navigace, hledání
(Duel)
m (Požadavky pro uskutečnění duelu)
 
Řádek 43: Řádek 43:
  
 
Poté, co hráč vyzval jiného hráče k duelu je možné jej vyzvat po dobu 45 minut, i kdyby zadal spánek.
 
Poté, co hráč vyzval jiného hráče k duelu je možné jej vyzvat po dobu 45 minut, i kdyby zadal spánek.
 +
<br><br>
 +
'''Nápověda:''' Tvůj duelový rozsah lze spočítat podle následujících vzorců:
  
 +
[Maximální duelová úroveň soupeře] = (7 * [Vaše duelová úroveň] + 4) / 5
 +
 +
[Minimální duelová úroveň soupeře] = (5 * [Vaše duelová úroveň] + 4) / 7
 
<br>
 
<br>
 +
 
== Průběh duelu a schopnosti==
 
== Průběh duelu a schopnosti==
 
<big>'''Souboj:'''</big>
 
<big>'''Souboj:'''</big>

Aktuální verze z 23. 3. 2020, 21:08


Duel

Duel je souboj odehrávající se mezi dvěma herními osobami. Existují dva typy duelů, NPC duely a duely proti ostatním hráčům.

Duel je souboj mezi 2 hráči. Chcete-li mít úspěšný souboj, tak jak útočník, ale i obránce musí splnit specifickou řadu požadavků (více v Požadavky pro uskutečnění duelu). Bránící hráč nemusí být pro vás on-line, aby jste ho mohli napadnout.

Souboj trvá 10 minut a probíhá v místě, kde se nachází obránce. To znamená, že útočník musí cestovat k obránci. V případě, že se bránící hráč přesune na jiné místo poté, co se zahájí souboj, bude umístění duelu nezměněno. Všimněte si, že charakterová třída Duelant může útočit v okruhu 15 minut bez cestování (nebo 30 minut, pokud si zapne charakterový bonus).

Každý duel stojí 12 energie a 3% duelové motivace pro útočníka. Obránce neztrácí žádnou energii ani duelovou motivaci. Náklady energie je nezávislá na výsledek duelu, což znamená, že ať už vyhrajete či prohrajete, těchto 12 bodů se odečte z vaší celkové energie. Můžete zrušit duel předtím, než uběhne 10 minut a druhý hráč nebude mít žádné oznámení. Vrátí se vám i vynaložená energie.

Také neztratíte 12 energie, pokud váš soupeř přejde do režimu dovolené, vaše/jeho duelová úroveň znemožní duel, odejde z města, zúčastní se bitvy o pevnost nebo ho někdo pošle do mdlob dříve, než skončí váš duel (tzv. chybné duely).

Aktivní postavy s žádným vyzvaným duelem za posledních 45 dnů ztratí každý týden 3% ze svých duelových zkušeností. Jednou týdně se postavě, která neměla souboj jako Vyzyvatel v posledních 45 dnech odečte 3% duelových zkušenosti, za předpokladu, že je stále aktivní. Tím se postupně sníží duelová úroveň bývalých duelantů, kteří provedli reskill kvůli jinému požitku ze hry.

Městské žebříčky budou nyní ovlivněny vítězstvím-ztrátou duelu a kolektivními zkušenostmi duelu města. Změny a pořadí se aktualizací ukáží okamžitě. Pořadí bodů budou srovnatelné s pevnostními body; stavební body budou přezkoumány později.

Funebrák zobrazí hodnotu cti, na základě schopností protivníka. Když člen města dokončí duelu proti jinému hráči, budou statistiky obou hráčů porovnány. Pokud vyzyvatel bude mít výrazně silnější schopnosti než obránce, jejich město ztrácí bod cti, jinak by ho získal. Body cti se nezapočítají zpětně, všechna města začínají na 0. V současné době je tato hodnota pouze statistika. Posoudíme možnosti, zda a jak to může být implementováno jako funkce hry.

Hráč, který nemá zahájen duel v posledních třiceti dnech bude skryt z menu duelů Ne-duelanti budou skryti, jako by byli pod ochranou duelu, spí nebo jsou neaktivní pro hráče s méně než 50% duelovou motivací. Mohou být ještě napadeni z profilů hráče, městského salónu, umístění na mapě a šerifa budovy.

Požadavky pro uskutečnění duelu

Útočník i obránce musí být členy města a navíc město útočníka musí mít postavenou budovu Funebrák.

Duel se odehrává na místě, kde se váš soupeř přímo nachází. V budově města "Salon" je zobrazen přehled obyvatel spolu s těmi, které je možné duelovat.

Pro uskutečnění duelu nezáleží na tom, zda je tvůj soupeř právě ve městě (musí být členem města, ale může se nacházet kdekoliv na mapě) nebo jestli je momentálně připojen on-line ke hře.

Pokud je na nějakého hráče vypsána odměna, lze jej napadnout i po odchodu z města! Po první porážce, kdy zmizí Wanted, ho opět napadnout nelze.

Každý duel stojí útočníka 12 energie. Pokud nemáš dostatek energie nemůžeš nikoho vyzvat.

Oba hráči musí být schopni z duelu obdržet zkušenosti. Ty jsou vypočítány z duelové úrovně postavy.

Stejného hráče lze vyzvat k duelu vždy jen 1x za hodinu!

Duel nelze uskutečnit pokud obránce nebo útočník během posledních 24, resp. 72 hodin upadli do mdlob.

Duel také nelze uskutečnit pokud vyzývaná osoba spí v hotelu, kasárnách, účastní se boje o pevnost nebo je v režimu dovolené.

Poté, co hráč vyzval jiného hráče k duelu je možné jej vyzvat po dobu 45 minut, i kdyby zadal spánek.

Nápověda: Tvůj duelový rozsah lze spočítat podle následujících vzorců:

[Maximální duelová úroveň soupeře] = (7 * [Vaše duelová úroveň] + 4) / 5

[Minimální duelová úroveň soupeře] = (5 * [Vaše duelová úroveň] + 4) / 7

Průběh duelu a schopnosti

Souboj:

Každý duel je rozdělen do 8 kol.

Oba soupeři mají tedy osm šancí, aby se pokusili zasáhnout svého soka, a také osm šancí na úhybný manévr před útokem soupeře.

Útočník začíná duel vyzváním druhého hráče a útočí první.
Při každém útoku se porovná hodnota zásahu útočníka s hodnotou obrany obránce.
Je vzata náhodná hodnota mezi 1 a 2 hodnotou zásahu útočníka + náhodná hodnota mezi 1 a 2 hodnotou soupeřovi obrany. Pokud je hodnota zásahu vyšší, útočník zaútočí a obránce je poraněn. Pokud je hodnota nižší, útočník mine cíl, obránci se nic nestane a stávající obránce je na řadě s útokem.

Šance na zásah:

Přesnost.png Vystupování.png
Hodnota zásahu je určena tvou schopností Přesnost.

Pokud je útočníkovo Vystupování vyšší než obráncova Taktika, zvyšuje se šance na zásah.

Primární hodnotou na zásah je přesnost. Sekundární hodnotou je Vystupování, tzn. že se více přihlíží k přesnosti.

Obranná schopnost:

Uhýbání.png Reflexy.png Houževnatost.png Taktika.png
Obranná schopnost je odvozena od tvé schopnosti Uhýbání.

Schopnost Reflexy snižuje poranění střelnou zbraní.

Schopnost Houževnatost snižuje poranění chladnou zbraní.

Taktika snižuje možnost zasažení, pokud je vyšší než vystupování nepřítele.

Při obraně se nejvíce přihlíží k Uhýbání. Aby Reflexy a Houževnatost měli alespoň nějakou účinnost, musí mít při nejmenším stejnou hodnotu jako soupeřova schopnost Střílet/Síla úderu.

Hodnota zásahu útočníka anebo hodnota zásahu obránce, může být snížena díky sekundárním schopnostem. Díky schopnosti Taktika, obránce využívá svého domovské prostředí a snižuje šanci na zásah. Schopnost Vystupování využívá útočník na zastrašení nepřítele svým vzhledem a tím zvyšuje šanci na zásah. Čím vyšší je rozdíl mezi oběma hodnotami, tím víc klesá hodnota zásahu.

Existují dva druhy duelových zbraní. Zbraně chladné a zbraně střelné. Poškození chladnou zbraní se zvyšuje počtem bodů v Síle úderu a snižuje o Houževnatost obránce. V případě střelných zbraní je poškození zvyšované schopností Střílet a snižované hodnotou Reflexů obránce.

Poškození v duelu:

Střílet.png Síla úderu.png


Obránce je poraněn, pokud se útočník trefí, tzn. jeho hodnota zásahu je vyšší než hodnota obrany obránce. Výše poškození závisí na použité zbrani útočníka. Každá zbraň má minimální a maximální poškození, které může způsobit. Výše poškození může být pokaždé jiná a pokud se útočník „trefí“, ztratí obránce vypočítaný počet životů. Výše zranění se také odvíjí od počtů bodů ve schopnostech Střílet a Síla úderu.

Zbraně: Existují dva různé typy zbraní. Zbraně na blízko (chladné zbraně) a zbraně na dálku (střelné zbraně). Seznam všech chladných a střelných zbraní, které jsou ve hře, naleznete po kliknutí na názvy.

Každá zbraň, ať už se jedná o chladnou nebo o střelnou, má určitý rozsah poškození. Tento rozsah lze nalézt po najetí myší na určitý předmět. Na našich modelových zbraních je tento rozsah poškození 100-200. Pokaždé, když hráč zasáhne soupeře, číslo v rozsahu poškození zbraně je náhodně vybráno a soupeři je ubráno takové množství zdraví z celkového.

Chladná zbraň

Zlatý tomahawk.png
Zlatý tomahawk.png

[item=56000] Oddělovač.png

Zlatý tomahawk Duelová chladná zbraň 100-200 Škody

11750 5875

Zapotřebí:
- Úroveň 100
DražitelnéPředmět nelze vylepšit

Střelná zbraň

Howdah pistole.png
Howdah pistole.png

[item=862000] Oddělovač.png

Howdah pistole Duelová střelná zbraň 100-200 Škody

11750 5875

Zapotřebí:
- Úroveň 100
DražitelnéPředmět nelze vylepšit


Nastavení duelu

V menu Duely a podmenu Taktika můžeš nastavit své chování v průběhu duelu.

V horní části můžeš nastavit svůj útok - tedy místo na soupeřově těle, které se budeš snažit zasáhnout. Podle toho, kam zaútočíš, se odvíjí také výše poškození. Pokud zasáhneš rameno, je to o 15% vyšší poškození a zásah hlavy dává o 50% vyšší poškození.

Spodní část menu slouží k nastavení uhýbání. Pokud se vyhneš částí, na kterou chtěl útočník zaútočit, získáš dvojnásobek úhybných schopnostních bodů.

Taktika duelu.png

Taktika duelu

Nastavit lze tyto způsoby úhybu před soupeřovým útokem:
1) Skrčit se – ochrana hlavy a obou ramen
2) Uhnout na levou stranu – ochrana hlavy, pravého ramene a pravé ruky
3) Uhnout na pravou stranu – ochrana hlavy, levého ramene a levé ruky
4) Neuhýbat a tím získat větší koncentraci pro další kolo, neboť tak zdvojnásobíš útočnou hodnotu

Vítěz/poražený v duelu a odměny

Vítěz duelu:

Hráč, který způsobí více poškození v duelu vyhrává. Pokud dojde k remíze vyhrává obránce. Pokud hráč přijde o všechen svůj život, omdlí. V tomto případě je druhý hráč vždy vítězem i v případě, že způsobí menší poškození.

Duel.png
Po skončení duelu obdržíš oznámení, kde se dozvíš, jak duel dopadl

Odměny z duelů:

Vítěz duelu dostane dvě odměny.

1. Finanční: Vítěz dostane třetinu obnosu peněz, které měl poražený hráč u sebe. Pokud u sebe poražený žádné peníze neměl, vítěz nedostane nic. Pokud poražený hráč ztratil v souboji veškeré životy a upadl tak do bezvědomí, ztrácí všechny své peníze, které má u sebe (nevztahuje se na hotovost uloženou v bance), ale vítěz duelu stále obdrží jen třetinu. Tuto hodnotu můžou změnit speciální předměty, sady nebo charakter Duelant.

2. Zkušenosti: Vítěz také dostane zkušenosti z duelu. Kolik bodů dostane, záleží na úrovni protivníka.

 Duelové zkušenosti = (7 * duelová úroveň poraženého) - (5 * duelová úroveň vítěze) + 5
Zkušenosti = (Duelové zkušenosti * 3) * Bonus ze sad

Vítěz musí vždy dostat minimálně 1 zkušeností, aby mohl duel proběhnout (pokud ovšem nedueluje s nulovou duelovou motivací).

Výsledný zisk zkušeností ovlivní vaše aktuální duelová motivace. Maximální zisk zkušeností je počítán při 100% motivaci.

Poražený v duelu:

Za prohraný duel se odečte třetina duelových zkušeností, které by se získali při výhře Pro příklad: Hráč A porazí hráče B. Pokud by vyhrál hráč B získal by 90 běžných zkušeností a 30 duelových zkušeností. Za prohru nezíská žádné běžné zkušenosti a přijde o 10 duelových zkušeností. To zabrání přemrštěnému navyšování duelové úrovně na úkor duelových zkušeností, kdy jsou pak vystaveni jiným duelantům s mnohem vyššími schopnostmi a atributy. Rovněž se zajistí, že si ne-duelanti udrží duelovou úroveň podobnou úrovni své postavy.

Prosím vezměte na vědomí, že duelový žebříček bude nadále postavený na celkových duelových zkušenostech, bez naběhlých ztrát. Jinými slovy tato změna nebude mít na žebříček vliv.

Duelová úroveň:

Duelová úroveň hráče je vypočítána z úrovně jeho postavy a zkušeností, které hráč v duelech získal. Čím více zkušeností v duelech získal, tím vyšší je jeho duelová úroveň.

Jakmile vaše duelová úroveň dosáhne 450, nebude dál stoupat. Budete i nadále dostávat duelové zkušenosti po dosažení stropu duelové úroveně, což přispěje k vašemu duelovému žebříčku. To umožní mít duelové zkušenosti na vysoké úrovni a napadnout širší rozsah cílů po celém světě, a nebýt omezen na zbytečně malý prostor možných cílů.

Duelová motivace:

S každým duelem jde duelová motivace dolů o 3%. Menší motivace znamená obdržení méně zkušeností. S motivací 50% vítěz obdrží pouze polovinu vypočítaných bodů. Je to vždy tvá motivace, která je použita při výpočtu, i když vyhraje protivník. Motivace se denně obnovuje o 10% nebo může být použit některý použitelný předmět.

Duelová motivace nikdy neklesne pod 10%. Když vaše PvP duelová motivace klesne na 10% již nebude klesat a nikdy nedosáhne 0%. Stále budete schopni duelovat bez omezení. V průběhu let toto docílí postupnému navyšování duelových úrovní u hráčů hrajících s nulovou duelovou motivací na starších světech.


Vhodné charakterové skupiny pro duel:

Duelovat samozřejmě může každý hráč bez ohledu na to, jakou charakterovou skupinu si po dosažení 15. úrovně zvolil, ale pokud bude Vaším cílem ve hře zaměření na duelové souboje, doporučujeme si všímat zejména dvou charakterů, které pro tuto činnost přinášejí určitá zvýhodnění.
CHARAKTER DUELANT Duelant.png

Výhody:
Motivace se zvýší u duelů o 40% rychleji.
V duelu dostaneš o 10% více peněz.
Hráče do vzdálenosti 15 ti minut můžeš vyzvat okamžitě, aniž bys musel cestovat.
Díky tvému vytříbenému vnímání v duelu, můžeš u tvých protivníků poznat, jakou zbraň a duelovou schopnosti mají.

CHARAKTER VOJÁK Vojak.png

Výhody:
Předpoklady úrovně pro zbraň klesne o 3 stupně.
Při duelu obdržíš bonus 25% na schopnost taktiky.

Charakter lze zvolit pouze jednou a není možné ho již v průběhu hry změnit!

Bezvědomí

Když hráč upadne do bezvědomí během duelu, ocitne se ve městě a nebude mít u sebe žádnou hotovost a také ztratí zdraví a energii.

Do bezvědomí se dá upadnout při práci, v duelu a při boji o pevnost. Avšak pokud hráč upadne do bezvědomí během práce, duelu s NPC nebo bitvy o pevnost, duelová ochrana se na něj nevztahuje.

Pokud hráč upadne do bezvědomí, nebude na něj možné zadat duel následujících 72 hodin. Také nebude on moci vyzvat na duel ostatní hráče. Pokud ovšem po 24 hodinách zadá duel, duelová ochrana se zruší a hráč může opět duelovat a být duelován.

Doba, která vám zbývá do ukončení 72 hodinové ochrany se zobrazuje od updatu 1.35 v budově Šerif v pravém horním rohu jako položka KO-čas.

KO cas salon.png


NPC duely

NPC duely jsou duely mezi hráčem a počítačem. NPC duely se dělí na dva typy - duel s bandity a úkolový duel.

Duel s bandity
Jsou k nalezení na dolní herní liště v menu Duely. K dispozici jsou 4 bandité, které může hráč vyzvat k duelu. Pokud hráč banditu porazí, musí počkat zhruba minutu a půl, než se objeví další. Pokud hráč ovšem prohraje, přijde nejen o část neuložených peněz, ale bandita zde zůstane, maximálně však po dobu 30 minut. Po uplynulé době se vymění všichni 4 bandité. Každý duel snižuje 2% duelové motivace.

Duel s bandity.png
Úkolový duel

V některých úkolech je potřeba porazit nějakého NPC protivníka. V úkolech na nízkých lvlech mají zpravidla nízký maximální počet životů, ovšem na vyšší úrovni mají stejné maximální zdraví jako je aktuální hodnota zdraví hráče. Tento typ duelu nesnižuje duelovou motivaci.

Úkolový duel.png

Vypsání odměn

Šerif
Po postavení této budovy budete moci vypsat odměnu na ostatní hráče. Odměna jde do kapsy prvního hráče, který porazí (nebo uspí) hráče, na nějž je vypsána odměna. Návod jak vypsat na někoho odměnu

Sheriff.png


Vypsaná odměna

Je možné vypsat odměnu na hlavu jiného hráče. Komu se podaří tohoto hráče porazit nebo dát do bezvědomí v souboji, obdrží v hotovosti odměnu. S tím souvisí také budova ve městě - Šerif. Každá z pěti úrovní budovy zvyšuje poměr hledaných osob, které můžete vidět. V poslední úrovni budovy jsou k dispozici již všechny hledané osoby.

Odměny mohou být vypsány pouze na hráče, kteří jsou členy města.

Pokud na Vás bude vypsána odměna a opustíte město, zůstáváte nadále zranitelní po dobu vypsané odměny (takto to bylo naprogramováno kvůli hráčům, kteří úmyslně opouštěli město, aby se vyhnuli duelu).

Pokud nemáte město a nebyla na Vás vypsána žádná odměna, nejste zranitelní. Přirozeně na Vás nemůže být vypsána žádná odměna, dokud nebudete mít město.

200px‎