Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Přejít na: navigace, hledání

§1 Jazyk na fóru

 • Povolenými jazyky na fóru jsou čeština a slovenština, případně angličtina pro menšinové skupiny hráčů.
 • Prosím, omezte používání jiných jazyků na krátké citace, fráze apod.; v nejlepším případě přiložte překlad.


§2 Chování

 • Chovejte se k ostatním užívatelům fóra s respektem a chovejte se slušně.
 • Nezapomínejte, že na fóru jsou lidé různého věku a s rozličnými znalostmi herního “know how“.
 • Zůstaňte trpěliví, pokud se Vám některé otázky zdají hloupé nebo dětské, ne každý ví o hře hned vše.
 • Osobní urážky jiných uživatelů či hráčů nejsou povoleny nikde na fóru, ani v soukromém formátě /PM/.


§3 Přezdívky

 • Uživatelé fóra mají zakázano napodobovat prezdívky členů Teamu, nebo vystupovat jejich jménem.
 • Přezdívky volte dle svého uvážení, avšak nesmí být v rozporu s dobrými mravy, pravidly fóra a zákony České republiky.


§4 Správné názvy témat, gramatika

 • Zakládáte-li nové téma, vyberte pro něj vhodný název.
 • Vyhněte se všeobecným názvům (“otázka, pomoc, lol“, atd.).
 • Vždy si přečtěte, co píšete, aby jste zabránili chybám v textu.
 • Příspěvek může být přečten stovkami uživatelů, snažte se proto, aby byl srozumitelný a gramaticky správně napsán.
 • Není dovolené vyvolávat hádky (flame) ohledně nesprávné gramatiky.
 • Pokud je ten text příliš nesrozumitelný, upozorněte na něj moderátora, který jej upraví do čitelné podoby.


§5 Příspěvky, odpovídání na téma

 • Je zakázáno urážet, nebo provokovat moderátory.
 • Témata a příspěvky založené za účelem vyvolání nějakého konfliktu mezi uživateli a moderátory, budou vymazána a jejich autor přísně potrestán.
 • Zákaz psaní příspěvků s návody na tajné úkoly jinde než v sekci Tajné úkoly.
 • Pokud se na něco ptáte a dotaz nikde nebyl ještě zodpovězen, založte si nové téma.
 • Před založením dotazu v Nápovědě použijte prosím hledání na fóru.
 • Vyhněte se psaní nových dotazů či odpovědí do již "použitých topiců", pokud se dotaz nevztahuje ke stejnému tématu či nerozvíjí myšlenku.
 • Pokud máte pět dotazů podobného rázu ("Kolik stojí druhý level hotelu, radnice, obydlí, zbrojíře?"), založte si topic s nadřazeným předmětem ("Cena budov") a pěkně v bodech položte všechny své otázky.
 • Před založením tématu si zkontrolujte sekci, ve které svůj topic zakládáte (umístíte-li jej špatně, moderátoři jej přesunou do správné sekce).
 • Prosím, odpovídejte tak, aby se odpovědi vztahovaly k danému tématu.
 • Pokud nemůžete odpovědět rozumně na téma, je lepší neodpovídat vůbec - to se vztahuje hlavně na jednoslovné odpovědi typu “lol, rofl, tjn“ (spam); nebo zopakování předešlých názorů (posthunt).
 • Celé téma si raději vždy pečlivě pročtěte od začátku, teprve poté popř. reagujte.
 • Je nepřípustné odeslat dva příspěvky za sebou (doublepost).
 • U každého Vašeho příspěvku se nachází tlačítko Upravit - čímž můžete editovat obsah Vaší zprávy.


§6 Vkládání obrázků do threadů

 • Je povolené vložit obrázek i bez komentáře, pokud se vztahuje k danému tématu. Obrázky vkládejte do maximální velikosti 640x480 pix, 100 kB.
 • Pokud chcete vložit větší obrázek, prosím, použijte odkaz (link na obrázek).
 • Obrázky v příspěvcích, galerii či avatarech nesmí být urážející, vulgární, apod.
 • Obrázky A. Hitlera, J. V. Stalina, apod. jsou nepřípustné.

2.PNG


§7 Pravidla pro tvorbu podpisu

 • Nesmí obsahovat komerční sdělení, či být chápán jako reklama na komerční produkt.
 • Nesmí obsahovat odkaz, či poukázání na jinou browser hru než hry od společnoti INNOGAMES.
 • Nesmí být erotického, urážlivého či jinak eticky nepřípustného rázu.
 • Moderátor má právo dle vlastního uvážení nevhodný podpis bez varování vymazat, případně uživatele upozornit, nebo potrestat.
bez použití spoileru:
1) do podpisu můžete vložit maximálně 1 obrázek (500x100 pix, 100 kB) + 2 smajlíky
2) maximální povolená velikost písma je 5 (tato velikot zabírá 2 řádky povolené kapacity), menší typy písma zabírají vždy jen jeden řádek
3) celková velikost podpisu (text + obrázky) nesmí přesahovat tolerované maximum, které je ekvivalentem 6ti řádků běžného textu (použijete-li 1 řádek na vložení obrázku, zbývá Vám 5 řádků na text)
4) celková velikost podpisu (viditelná část + část pod spoilerem) nesmí přesahovat 1000 znaků

3.PNG

s použitím spoileru - viditelná část podpisu:
1) můžete vložit maximálně 1 obrázek (500x100 pix, 100 kB) + 2 smajlíky
2) maximální povolená velikost písma je 5 (tato velikost zabírá 2 řádky povolené kapacity), menší typy písma zabírají vždy jen 1 řádek
3) celková velikost viditelného podpisu nesmí přesahovat tolerované maximum, které je ekvivalentem 6ti řádků běžného textu
(použijete-li 1 řádek pro vložení obrázku, 1 řádek pro vložení spoileru, zbývají Vám ještě 4 řádky na text)
s použitím spoileru - skrytá část pod spoilerem:
1) můžete vložit maximálně 5 obrázků (rozměry obrázku: 500x100 pix), součet velikostí vložených obrázků nesmí přesáhnout 250 kB
2) celková velikost podpisu (viditelná část + část pod spoilerem) nesmí přesahovat 1000 znaků


§8 Používání soukromých zpráv

 • Konverzace, diskuze, argumentování mezi dvěma uživateli by se mělo odehrávat v soukromí.
 • Prosím, používejte soukromé zprávy /PM/, nebo jiné programy (ICQ, Skype, atd.).


§9 Komunikace

 • Vydírání se smí použít jen ve spojitosti s hrou. Urážky nejsou povoleny.
 • Na fóru jsou zakázány rasistické výjevy, pornografie, politické názory (jinde než v sekci Politika a společnost), protizákonné skutky, vulgarismy, věci vymykající se slušnému chování.


§10 Specifická pravidla

 • Mějte na paměti, že některé sekce (Návrhy, Návody, atd.) mají doplňující pravidla. Prosím, přečtěte si je před založením topicu nebo zasláním odpovědi.
 • Speciální pravidla jsou důležitostí rovna Pravidlům fóra.


§11 Reklama

 • Témata a příspěvky vytvořené za účelem reklamy, propagování jiné internetové stránky bez spojení s “The West“ jsou zakázány, uživatel fóra bude potrestán.
 • Používání tzv. zlodějských odkazů (kousátek) jiných her je nežádoucí a odkazy budou odstraněny, uživatel fóra bude při opakovaných pokusech potrestaný zablokováním přístupu na fórum.
 • Diskuze o jiných hrách je povolena (sekce Technika a hry), avšak je zakázáno vkládat odkazy vedoucí na hru.


§12 Copyright

 • Nepoužívejte ve svých příspěvcích a tématech žádný materiál, na který má někdo autorská práva (copyright), bez jeho souhlasu.
 • Obrázky, které jste upravili, značně znehodnotili a použili ve svých podpisech nebo avatarech, jsou povoleny.


§13 Stížnosti na jiné hráče, tresty a bany

 • Pro nahlášení porušení pravidel hry jiným hráčem, prosím, zašlete ticket pomocí support systému.
 • Nezakládejte téma ohledně stížností na hráče na fóru.
 • Diskuse o banech, trestech a jiných rozhodnutích Teamu není na veřejné části fóra povolena a může vyústit v další tresty a bany.
 • Své problémy a připomínky řešte výhradně s osobou, která trest udělila nebo pomocí supportu.
 • Stížnosti na Team zasílejte PM zprávou Zástupci administrátora (klubun) nebo pomocí support systému.
 • Máte-li pocit, že by se některé věci měly řešit na fóru, můžete tak učinit založením topicu, používáním neprovokujících argumentů a žádostí o vysvětlení.
 • Diskuze, argumentování, urážení, vyvolávání nevraživosti vůči Teamu The West, témata založená na vytváření nebo prohloubení herních problémů, budou z fóra vymazána a autor potrestaný.


§14 Tresty

 • Porušování pravidel v závislosti na vážnosti vede k zaslání varování (warning) nebo rovnou k zablokování uživatele (ban).
 • Každý uživatel má právo na registraci a používání pouze jediného účtu.
 • Vytváření dalších účtů jedním uživatelem není dovoleno (přísný zákaz vytváření multiúčtů při banu na prvním účtu - uvedené jednání nebude tolerováno; bude trestáno zabanováním všech účtů na fóru).
 • Ve výjimečných případech porušení pravidel může být dán permanentní ban na účet na fóru i ve hře.
 • Moderátoři mají právo na editování nebo vymazání příspěvků a uzavírání témat.
 • Dodržujte jejich instrukce. Pokud jste si všimli, že Váš příspěvek nebo téma bylo odstraněné, stalo se tak z dobrých důvodů.
 • Prosím, nepřepisujte, nebo nezakládejte znovu odstraněná témata. To platí i pro uzamknutá témata.
 • Administrátoři si vyhrazují plnou moc v udělování banů a podnikání čehokoliv, co je pro fórum nejlepší.
 • T-W Team si vyhrazuje právo na zvýšenou kapacitu schránek oproti uživatelům (z důvodu komunikace s Vámi) a větší kapacitu podpisu (z důvodů zajímavých odkazů pro Vás - např. na pravidla fóra, hry,..včetně vložených obrázků - odměna za práci pro Vás).
 • Přílohou Pravidel je Trestník, který si můžete přečíst.


T-W Team si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv změnit. Pravidla vstupují v platnost dne 18. února 2010 .