Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 1 Všeobecná ustanovení</font> ===
 +
*Každý uživatel fóra je povinen znát a v celé míře dodržovat veškerá pravidla stanovena v následujících odstavcích.
 +
*Každý uživatel fóra je povinen respektovat rozhodnutí, které stanoví administrátor hry či správci fóra (dále jen moderátoři).
 +
*Pouze moderátor má právo určit, zda se jednalo o porušení pravidel, či nikoliv.
 +
*Moderátoři mají právo upravit či odstranit vaše témata nebo příspěvky. A na základě prohřešku udělit uživateli trest. Výši trestu mají moderátoři stanovenou v interních pravidlech.
 +
*Některé sekce mají svá rozšiřující pravidla, které je nutno znát v případě, že se do dané sekce aktivně zapojujete.
 +
*The West tým si vyhrazuje právo tato pravidla libovolně měnit, případně je upravovat. Veškeré přestupky proti těmto pravidlům mohou být příčinou udělení varování nebo blokace účtu.
  
<big><font color="red">V REKONSTRUKCI !!</big></font>
+
=== <font color="RoyalBlue">§ 2 Komunikace</font> ===
 +
*Komunikovat je povoleno pouze v češtině a slovenštině, případně pro menší skupiny jiných národností také v angličtině. Ostatní jazyky nejsou tolerovány.
 +
*Vzhledem k tomu, že se na fóru i ve hře objevují různé věkové kategorie, komunikace by měla být zdvořilá a s úctou.
 +
*Je zakázáno používat kdekoliv na fóru či v soukromých zprávách vulgarismy, urážky nebo provokace vůči jiným hráčům.
 +
*Částečně vyhvězdičkované (či jinak upravené vulgarismy) budou brány, jako by byly uvedeny v plném znění.
 +
*Za smysluplné příspěvky jsou považovány ty, které se týkají daného tématu. Pokud nemůžete vymyslet smysluplný příspěvek, je lepší nepsat nic. To platí zejména pro příspěvky typu „LOL, ROFL, OMG, OK“ atd.
 +
*Není povoleno kárat ostatní uživatele za jejich gramatiku a pravopis.
 +
*Je přísně zakázáno prezentovat na fóru extremistická hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus, či cokoliv jiného, co by The West tým určil za nevhodné.
 +
*Je zakázáno jakkoliv vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.
 +
*Je přísně zakázané kdekoliv na fóru prodávat či shánět jiný účet ke koupi, výměně či darování.
 +
*Osobní komunikaci mezi dvěma uživateli směřujte do soukromých zpráv.
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 3 Profil hráče</font> ===
 +
*Je zakázáno používat přezdívku (nick), která je vulgární, nevhodná nebo napodobuje herní přezdívku člena The West týmu.
 +
*Vulgární, extremistické nebo jinak nevhodné obrázky v avataru či profilovém obrázku budou smazány a uživatel potrestán.
 +
*Podpis hráče nesmí být zbytečně velký, urážlivý či jiným způsobem nevhodný.
 +
*Jakákoliv reklama v podpisu na jiné online hry, které nebyli vytvořeny firmou InnoGames GmbH, může být trestána až trvalou blokací uživatele.
 +
*Dbejte na to, aby váš obrázek v podpisu nebyl příliš velký. O tom, zda je či není příliš velký v případě sporu, rozhodne moderátor.
 +
*Je zakázané do podpisu vkládat animované obrázky které svítí, blikají či se rychle pohybují.
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 4 Vytvoření tématu</font> ===
 +
*Dbejte na to, abyste téma založili ve správné sekci.
 +
*Předtím, než vytvoříte nové téma, použijte tlačítko Hledat , které naleznete na hlavním panelu. Ověřte si, zda se daný problém již neprojednával.
 +
*Dodržujte správné pojmenování jednotlivých témat, usnadní to případné hledání důležitých věcí na fóru. Vyhýbejte se všeobecným názvům témat (např. názvy - Otázka, Pomoc apod.).
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 5 Vkládání příspěvků</font> ===
 +
*Dbejte na to, abyste příspěvek vložili do správného tématu.
 +
*Je doporučeno nedávat více příspěvků v jednom tématu bezprostředně za sebou - použijte tlačítko Upravit příspěvek (upravit příspěvek lze jen 60 minut po jeho vložení). Druhý příspěvek je užitečný, pokud chcete vyjádřit něco důležitého, na co jste zapomněli při psaní prvního zapomněli (v případě pouhého přepracování by si hráči, kteří navštívili stránku s příspěvkem před jeho upravením, nemuseli všimnout přepracování).
 +
*Citace jsou doporučeny pouze v případě, že se jedná o starší příspěvek, citujete jen část posledního příspěvku nebo do svého příspěvku řadíte komentáře k více příspěvkům (byť včetně posledního). Necitujte příspěvky bezprostředně před Vašim příspěvkem, zvláště pokud je daný příspěvek dlouhý. Zbytečné citace mohou být zkráceny nebo vymazány.
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 6 Vkládání obrázků</font> ===
 +
*Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které jsou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).
 +
*Větší obrázky se snažte vkládat do tzv. spoileru.
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 7 Reklama</font> ===
 +
*Je zakázáno prostřednictvím fóra šířit reklamu (tento bod se týká i odkazů) na jiné hry (výjimku tvoří hry a webové stránky společnosti InnoGames GmbH) .
 +
*Řetězové emaily nebo linky k tzv. „zlodějským hrám“ (hra, ve které provozovatelé požadují rozšiřování linků) jsou přísně zakázány.
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 8 Autorská práva</font> ===
 +
*Nepoužívejte ve svých příspěvcích žádný materiál - na který má někdo jiný autorská práva - bez autorova souhlasu.
 +
*Je zakázano využívat (či zjevně napodobovat) avatary jiných uživatelů fóra - a to bez jejich souhlasu.
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 9 Support - herní podpora</font> ===
 +
*Je zakázáno na fóru zveřejňovat komunikaci se supportem - herní podporou.
 +
*Je zakázáno kritizovat práci či postupy The West týmu. V případě nespokojenosti vůči členovi týmu žádejte delegaci tiketu na někoho z vedení hry, v případě nespokojenosti s prací moderátorů žádejte delegaci tiketu k hlavnímu moderátorovi fóra.
 +
*Urážky, vulgarita či provokace vůči moderátorům, supportérům či administrátorům mohou být potrestány okamžitou blokací. Témata a příspěvky vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči členům týmu budou vymazány a jejich autor potrestán.
  
 +
=== <font color="RoyalBlue">§ 10 Tresty a blokace na fóru</font> ===
 +
*V případě porušení pravidel budete upozorněni formou tzv. karty, pokud bude porušení závažnější, může dojít ihned k blokaci.
 +
*V případě zablokovaného účtu má potrestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.
 +
*V případě závažného prohřešku na fóru může následovat i trest ve hře.
 +
*Pro nahlášení porušení pravidel ve hře nepoužívejte toto fórum, ale napište tiket na support.
 +
*Pro nahlášení porušení pravidel fóra použijte, prosím, tlačítko s obrázkem vykřičníku (které se nachází na levé straně každého příspěvku).
 +
*Libovolná zmínka o herních banech, diskuzi o blokaci (ve hře nebo na fóru) je zakázána.
  
  
 
+
<small>T-W Team si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv změnit. Pravidla vstupují v platnost dne 19.10.2019</small>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§1 Jazyk na fóru</font>'''
 
 
 
* Povolenými jazyky na fóru jsou čeština a slovenština, případně angličtina pro menšinové skupiny hráčů.
 
* Prosím, omezte používání jiných jazyků na krátké citace, fráze apod.; v nejlepším případě přiložte překlad.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§2 Chování</font>'''
 
 
 
* Chovejte se k ostatním užívatelům fóra s respektem a chovejte se slušně.
 
* Nezapomínejte, že na fóru jsou lidé různého věku a s rozličnými znalostmi herního “know how“.
 
* Zůstaňte trpěliví, pokud se Vám některé otázky zdají hloupé nebo dětské, ne každý ví o hře hned vše.
 
* Osobní urážky jiných uživatelů či hráčů nejsou povoleny nikde na fóru, ani v soukromém formátě /PM/.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§3 Přezdívky</font>'''
 
 
 
* Uživatelé fóra mají zakázano napodobovat prezdívky členů Teamu, nebo vystupovat jejich jménem.
 
* Přezdívky volte dle svého uvážení, avšak nesmí být v rozporu s dobrými mravy, pravidly fóra a zákony České republiky.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§4 Správné názvy témat, gramatika</font>'''
 
 
 
* Zakládáte-li nové téma, vyberte pro něj vhodný název.
 
* Vyhněte se všeobecným názvům (“otázka, pomoc, lol“, atd.).
 
* Vždy si přečtěte, co píšete, aby jste zabránili chybám v textu.
 
* Příspěvek může být přečten stovkami uživatelů, snažte se proto, aby byl srozumitelný a gramaticky správně napsán.
 
* Není dovolené vyvolávat hádky (flame) ohledně nesprávné gramatiky.
 
* Pokud je ten text příliš nesrozumitelný, upozorněte na něj moderátora, který jej upraví do čitelné podoby.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§5 Příspěvky, odpovídání na téma</font>'''
 
 
 
* Je zakázáno urážet, nebo provokovat moderátory.
 
* Témata a příspěvky založené za účelem vyvolání nějakého konfliktu mezi uživateli a moderátory, budou vymazána a jejich autor přísně potrestán.
 
* Zákaz psaní příspěvků s návody na tajné úkoly jinde než v sekci Tajné úkoly.
 
* Pokud se na něco ptáte a dotaz nikde nebyl ještě zodpovězen, založte si nové téma.
 
* Před založením dotazu v Nápovědě použijte prosím hledání na fóru.
 
* Vyhněte se psaní nových dotazů či odpovědí do již "použitých topiců", pokud se dotaz nevztahuje ke stejnému tématu či nerozvíjí myšlenku.
 
* Pokud máte pět dotazů podobného rázu ("Kolik stojí druhý level hotelu, radnice, obydlí, zbrojíře?"), založte si topic s nadřazeným předmětem ("Cena budov") a pěkně v bodech položte všechny své otázky.
 
* Před založením tématu si zkontrolujte sekci, ve které svůj topic zakládáte (umístíte-li jej špatně, moderátoři jej přesunou do správné sekce).
 
* Prosím, odpovídejte tak, aby se odpovědi vztahovaly k danému tématu.
 
* Pokud nemůžete odpovědět rozumně na téma, je lepší neodpovídat vůbec - to se vztahuje hlavně na jednoslovné odpovědi typu “lol, rofl, tjn“ (spam); nebo zopakování předešlých názorů (posthunt).
 
* Celé téma si raději vždy pečlivě pročtěte od začátku, teprve poté popř. reagujte.
 
* Je nepřípustné odeslat dva příspěvky za sebou (doublepost).
 
* U každého Vašeho příspěvku se nachází tlačítko Upravit - čímž můžete editovat obsah Vaší zprávy.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§6 Vkládání obrázků do threadů</font>'''
 
 
 
* Je povolené vložit obrázek i bez komentáře, pokud se vztahuje k danému tématu. Obrázky vkládejte do maximální velikosti 640x480 pix, 100 kB.
 
* Pokud chcete vložit větší obrázek, prosím, použijte odkaz (link na obrázek).
 
* Obrázky v příspěvcích, galerii či avatarech nesmí být urážející, vulgární, apod.
 
* Obrázky A. Hitlera, J. V. Stalina, apod. jsou nepřípustné.
 
[[Soubor:2.PNG]]
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§7 Pravidla pro tvorbu podpisu</font>'''
 
 
 
* Nesmí obsahovat komerční sdělení, či být chápán jako reklama na komerční produkt.
 
* Nesmí obsahovat odkaz, či poukázání na jinou browser hru než hry od společnoti INNOGAMES.
 
* Nesmí být erotického, urážlivého či jinak eticky nepřípustného rázu.
 
* Moderátor má právo dle vlastního uvážení nevhodný podpis bez varování vymazat, případně uživatele upozornit, nebo potrestat.
 
 
 
:'''bez použití spoileru''':
 
 
 
:1) do podpisu můžete vložit maximálně 1 obrázek (500x100 pix, 100 kB) + 2 smajlíky
 
:2) maximální povolená velikost písma je 5 (tato velikot zabírá 2 řádky povolené kapacity), menší typy písma zabírají vždy jen jeden řádek
 
:3) celková velikost podpisu (text + obrázky) nesmí přesahovat tolerované maximum, které je ekvivalentem 6ti řádků běžného textu (použijete-li 1 řádek na vložení obrázku, zbývá Vám 5 řádků na text)
 
:4) celková velikost podpisu (viditelná část + část pod spoilerem) nesmí přesahovat 1000 znaků
 
[[Soubor:3.PNG]]
 
 
 
:'''s použitím spoileru - viditelná část podpisu''':
 
 
 
:1) můžete vložit maximálně 1 obrázek (500x100 pix, 100 kB) + 2 smajlíky
 
:2) maximální povolená velikost písma je 5 (tato velikost zabírá 2 řádky povolené kapacity), menší typy písma zabírají vždy jen 1 řádek
 
:3) celková velikost viditelného podpisu nesmí přesahovat tolerované maximum, které je ekvivalentem 6ti řádků běžného textu
 
:(použijete-li 1 řádek pro vložení obrázku, 1 řádek pro vložení spoileru, zbývají Vám ještě 4 řádky na text)
 
 
 
:'''s použitím spoileru - skrytá část pod spoilerem''':
 
 
 
:1) můžete vložit maximálně 5 obrázků (rozměry obrázku: 500x100 pix), součet velikostí vložených obrázků nesmí přesáhnout 250 kB
 
:2) celková velikost podpisu (viditelná část + část pod spoilerem) nesmí přesahovat 1000 znaků
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§8 Používání soukromých zpráv</font>'''
 
 
 
* Konverzace, diskuze, argumentování mezi dvěma uživateli by se mělo odehrávat v soukromí.
 
* Prosím, používejte soukromé zprávy /PM/, nebo jiné programy (ICQ, Skype, atd.).
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§9 Komunikace</font>'''
 
 
 
* Vydírání se smí použít jen ve spojitosti s hrou. Urážky nejsou povoleny.
 
* Na fóru jsou zakázány rasistické výjevy, pornografie, politické názory (jinde než v sekci Politika a společnost), protizákonné skutky, vulgarismy, věci vymykající se slušnému chování.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§10 Specifická pravidla</font>'''
 
 
 
* Mějte na paměti, že některé sekce (Návrhy, Návody, atd.) mají doplňující pravidla. Prosím, přečtěte si je před založením topicu nebo zasláním odpovědi.
 
* Speciální pravidla jsou důležitostí rovna Pravidlům fóra.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§11 Reklama</font>'''
 
 
 
* Témata a příspěvky vytvořené za účelem reklamy, propagování jiné internetové stránky bez spojení s “The West“ jsou zakázány, uživatel fóra bude potrestán.
 
* Používání tzv. zlodějských odkazů (kousátek) jiných her je nežádoucí a odkazy budou odstraněny, uživatel fóra bude při opakovaných pokusech potrestaný zablokováním přístupu na fórum.
 
* Diskuze o jiných hrách je povolena (sekce Technika a hry), avšak je zakázáno vkládat odkazy vedoucí na hru.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§12 Copyright</font>'''
 
 
 
* Nepoužívejte ve svých příspěvcích a tématech žádný materiál, na který má někdo autorská práva (copyright), bez jeho souhlasu.
 
* Obrázky, které jste upravili, značně znehodnotili a použili ve svých podpisech nebo avatarech, jsou povoleny.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§13 Stížnosti na jiné hráče, tresty a bany</font>'''
 
 
 
* Pro nahlášení porušení pravidel hry jiným hráčem, prosím, zašlete ticket pomocí support systému.
 
* Nezakládejte téma ohledně stížností na hráče na fóru.
 
* Diskuse o banech, trestech a jiných rozhodnutích Teamu není na veřejné části fóra povolena a může vyústit v další tresty a bany.
 
* Své problémy a připomínky řešte výhradně s osobou, která trest udělila nebo pomocí supportu.
 
* Stížnosti na Team zasílejte PM zprávou Zástupci administrátora (klubun) nebo pomocí support systému.
 
* Máte-li pocit, že by se některé věci měly řešit na fóru, můžete tak učinit založením topicu, používáním neprovokujících argumentů a žádostí o vysvětlení.
 
* Diskuze, argumentování, urážení, vyvolávání nevraživosti vůči Teamu The West, témata založená na vytváření nebo prohloubení herních problémů, budou z fóra vymazána a autor potrestaný.
 
 
 
 
 
'''<font color="red">§14 Tresty</font>'''
 
 
 
* Porušování pravidel v závislosti na vážnosti vede k zaslání varování (warning) nebo rovnou k zablokování uživatele (ban).
 
* Každý uživatel má právo na registraci a používání pouze jediného účtu.
 
* Vytváření dalších účtů jedním uživatelem není dovoleno (přísný zákaz vytváření multiúčtů při banu na prvním účtu - uvedené jednání nebude tolerováno; bude trestáno zabanováním všech účtů na fóru).
 
* Ve výjimečných případech porušení pravidel může být dán permanentní ban na účet na fóru i ve hře.
 
 
 
* Moderátoři mají právo na editování nebo vymazání příspěvků a uzavírání témat.
 
* Dodržujte jejich instrukce. Pokud jste si všimli, že Váš příspěvek nebo téma bylo odstraněné, stalo se tak z dobrých důvodů.
 
* Prosím, nepřepisujte, nebo nezakládejte znovu odstraněná témata. To platí i pro uzamknutá témata.
 
* Administrátoři si vyhrazují plnou moc v udělování banů a podnikání čehokoliv, co je pro fórum nejlepší.
 
* T-W Team si vyhrazuje právo na zvýšenou kapacitu schránek oproti uživatelům (z důvodu komunikace s Vámi) a větší kapacitu podpisu (z důvodů zajímavých odkazů pro Vás - např. na pravidla fóra, hry,..včetně vložených obrázků - odměna za práci pro Vás).
 
* Přílohou Pravidel je [[Trestník - fórum|Trestník]], který si můžete přečíst.
 
 
 
 
 
'''T-W Team si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv změnit. Pravidla vstupují v platnost dne 18. února 2010 .'''
 

Aktuální verze z 16. 1. 2020, 13:24

§ 1 Všeobecná ustanovení

 • Každý uživatel fóra je povinen znát a v celé míře dodržovat veškerá pravidla stanovena v následujících odstavcích.
 • Každý uživatel fóra je povinen respektovat rozhodnutí, které stanoví administrátor hry či správci fóra (dále jen moderátoři).
 • Pouze moderátor má právo určit, zda se jednalo o porušení pravidel, či nikoliv.
 • Moderátoři mají právo upravit či odstranit vaše témata nebo příspěvky. A na základě prohřešku udělit uživateli trest. Výši trestu mají moderátoři stanovenou v interních pravidlech.
 • Některé sekce mají svá rozšiřující pravidla, které je nutno znát v případě, že se do dané sekce aktivně zapojujete.
 • The West tým si vyhrazuje právo tato pravidla libovolně měnit, případně je upravovat. Veškeré přestupky proti těmto pravidlům mohou být příčinou udělení varování nebo blokace účtu.

§ 2 Komunikace

 • Komunikovat je povoleno pouze v češtině a slovenštině, případně pro menší skupiny jiných národností také v angličtině. Ostatní jazyky nejsou tolerovány.
 • Vzhledem k tomu, že se na fóru i ve hře objevují různé věkové kategorie, komunikace by měla být zdvořilá a s úctou.
 • Je zakázáno používat kdekoliv na fóru či v soukromých zprávách vulgarismy, urážky nebo provokace vůči jiným hráčům.
 • Částečně vyhvězdičkované (či jinak upravené vulgarismy) budou brány, jako by byly uvedeny v plném znění.
 • Za smysluplné příspěvky jsou považovány ty, které se týkají daného tématu. Pokud nemůžete vymyslet smysluplný příspěvek, je lepší nepsat nic. To platí zejména pro příspěvky typu „LOL, ROFL, OMG, OK“ atd.
 • Není povoleno kárat ostatní uživatele za jejich gramatiku a pravopis.
 • Je přísně zakázáno prezentovat na fóru extremistická hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus, či cokoliv jiného, co by The West tým určil za nevhodné.
 • Je zakázáno jakkoliv vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.
 • Je přísně zakázané kdekoliv na fóru prodávat či shánět jiný účet ke koupi, výměně či darování.
 • Osobní komunikaci mezi dvěma uživateli směřujte do soukromých zpráv.

§ 3 Profil hráče

 • Je zakázáno používat přezdívku (nick), která je vulgární, nevhodná nebo napodobuje herní přezdívku člena The West týmu.
 • Vulgární, extremistické nebo jinak nevhodné obrázky v avataru či profilovém obrázku budou smazány a uživatel potrestán.
 • Podpis hráče nesmí být zbytečně velký, urážlivý či jiným způsobem nevhodný.
 • Jakákoliv reklama v podpisu na jiné online hry, které nebyli vytvořeny firmou InnoGames GmbH, může být trestána až trvalou blokací uživatele.
 • Dbejte na to, aby váš obrázek v podpisu nebyl příliš velký. O tom, zda je či není příliš velký v případě sporu, rozhodne moderátor.
 • Je zakázané do podpisu vkládat animované obrázky které svítí, blikají či se rychle pohybují.

§ 4 Vytvoření tématu

 • Dbejte na to, abyste téma založili ve správné sekci.
 • Předtím, než vytvoříte nové téma, použijte tlačítko Hledat , které naleznete na hlavním panelu. Ověřte si, zda se daný problém již neprojednával.
 • Dodržujte správné pojmenování jednotlivých témat, usnadní to případné hledání důležitých věcí na fóru. Vyhýbejte se všeobecným názvům témat (např. názvy - Otázka, Pomoc apod.).

§ 5 Vkládání příspěvků

 • Dbejte na to, abyste příspěvek vložili do správného tématu.
 • Je doporučeno nedávat více příspěvků v jednom tématu bezprostředně za sebou - použijte tlačítko Upravit příspěvek (upravit příspěvek lze jen 60 minut po jeho vložení). Druhý příspěvek je užitečný, pokud chcete vyjádřit něco důležitého, na co jste zapomněli při psaní prvního zapomněli (v případě pouhého přepracování by si hráči, kteří navštívili stránku s příspěvkem před jeho upravením, nemuseli všimnout přepracování).
 • Citace jsou doporučeny pouze v případě, že se jedná o starší příspěvek, citujete jen část posledního příspěvku nebo do svého příspěvku řadíte komentáře k více příspěvkům (byť včetně posledního). Necitujte příspěvky bezprostředně před Vašim příspěvkem, zvláště pokud je daný příspěvek dlouhý. Zbytečné citace mohou být zkráceny nebo vymazány.

§ 6 Vkládání obrázků

 • Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které jsou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).
 • Větší obrázky se snažte vkládat do tzv. spoileru.

§ 7 Reklama

 • Je zakázáno prostřednictvím fóra šířit reklamu (tento bod se týká i odkazů) na jiné hry (výjimku tvoří hry a webové stránky společnosti InnoGames GmbH) .
 • Řetězové emaily nebo linky k tzv. „zlodějským hrám“ (hra, ve které provozovatelé požadují rozšiřování linků) jsou přísně zakázány.

§ 8 Autorská práva

 • Nepoužívejte ve svých příspěvcích žádný materiál - na který má někdo jiný autorská práva - bez autorova souhlasu.
 • Je zakázano využívat (či zjevně napodobovat) avatary jiných uživatelů fóra - a to bez jejich souhlasu.

§ 9 Support - herní podpora

 • Je zakázáno na fóru zveřejňovat komunikaci se supportem - herní podporou.
 • Je zakázáno kritizovat práci či postupy The West týmu. V případě nespokojenosti vůči členovi týmu žádejte delegaci tiketu na někoho z vedení hry, v případě nespokojenosti s prací moderátorů žádejte delegaci tiketu k hlavnímu moderátorovi fóra.
 • Urážky, vulgarita či provokace vůči moderátorům, supportérům či administrátorům mohou být potrestány okamžitou blokací. Témata a příspěvky vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči členům týmu budou vymazány a jejich autor potrestán.

§ 10 Tresty a blokace na fóru

 • V případě porušení pravidel budete upozorněni formou tzv. karty, pokud bude porušení závažnější, může dojít ihned k blokaci.
 • V případě zablokovaného účtu má potrestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.
 • V případě závažného prohřešku na fóru může následovat i trest ve hře.
 • Pro nahlášení porušení pravidel ve hře nepoužívejte toto fórum, ale napište tiket na support.
 • Pro nahlášení porušení pravidel fóra použijte, prosím, tlačítko s obrázkem vykřičníku (které se nachází na levé straně každého příspěvku).
 • Libovolná zmínka o herních banech, diskuzi o blokaci (ve hře nebo na fóru) je zakázána.


T-W Team si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv změnit. Pravidla vstupují v platnost dne 19.10.2019