Osobní nástroje


Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Google+

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Panel HLS.png Nezapomeňte! Kalendář panel ikona.png Oktoberfest se blíží Končí: 27.9.2017 23:59

Z Wiki The-West CZ

Přejít na: navigace, hledání

Pravidla hry

Předmluva

The West ("hra") je browserová online hra vyvinutá a distribuovaná společností InnoGames GmbH ("InnoGames"). Hra může být použita uživatelem ("hráčem") prostřednictvím počítačů, mobilních zařízení, konzolí, přístupových bodů k internetu, virtuálních nebo reálných sítí ("prostředky připojení") a může být hrána podle určitých herních pravidel (" Pravidla "), aby všichni hráči měli pocit spravedlivé hry. Jako hráč z The West si můžete zaregistrovat účet, který vám umožní přístup k několika herním serverům ("herní světy"). Pravidla jsou definována společností InnoGames a uplatňována a moderována herním týmem společnosti InnoGames ("tým"). Registrováním účtu do hry se zavazujete dodržovat pravidla. Tým zajistí, aby podmínky pravidel byly splněny varováním a tresty ("bany"). Hráč, který si zakoupil prémiovou měnu, bude podléhat stejným pravidlům a zákazům jako všichni ostatní hráči.


§1) Obecná ustanovení

• (a) Registrací do hry a následným přihlášením na svůj účet hráč souhlasí s pravidly hry (dále jen pravidly) a zavazuje se je dodržovat.

• (b) Za porušení pravidel bude hráč potrestán.

• (c) Provozovatel hry The West si vyhrazuje právo na změnu pravidel za účelem sjednání lepší hratelnosti, férovosti a bezpečnosti, a to i bez souhlasu hráčů. O případných změnách budou hráči včas informováni na hlavní stránce hry i na herním fóru.

• (d) Neaktivní účet se automaticky pošle do režimu neaktivity po 45 dnech neaktivity. Neaktivním účtem se rozumí účet, na který se hráč po tuto dobu ani jednou nepřihlásí a zároveň nemá nastavenou dovolenou. Z režimu neaktivity je možné účet kdykoliv obnovit.

• (e) Nepoužívejte u svých účtů “slabá” hesla (např. stejný nick a heslo; 1234; ahoj; atp.). Vždy volte hesla, která nejsou snadno odhalitelná (např. As4fg5o0, atp.). Heslo by mělo obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici.

• (f) Je doporučeno nepoužívat pro přístup na účet veřejná místa (internetové kavárny, školy, knihovny, …). Je zde nebezpečí, že tyto počítače mohou obsahovat sledovací software, který by mohl zaznamenávat vaše přístupová hesla. Dále je doporučeno nepoužívat stejná hesla i do jiných internetových aplikací.

• (g) Je zakázáno komukoliv sdělovat přístupové heslo ke svému účtu. Support ho od vás nikdy vyžadovat nebude.

• (h) Provozovatel hry neručí a nenahrazuje škody způsobené nedodržením §1), písmen e) až g)

• (i) Pokud hráč ví o skutečnosti, že jiný hráč porušuje pravidla, je povinen to neprodleně ohlásit supportu. V opačném případě může být sám potrestán za porušení pravidel v tomto bodě.

• (j) Je zakázáno nabádat ostatní hráče k porušování pravidel hry, či se jiným způsobem pokoušet narušit její chod.

• (k) Hráči mohou podávat návrhy na doplnění pravidel. Návrhy se musí týkat řešení konkrétního problému.

• (l) Tato pravidla jsou závazná a jsou doplněním stávajících Všeobecných Obchodních Podmínek.

• (m) Jméno hráče lze změnit pouze ve výjimečných případech, zejména porušuje-li §4.

§2) Jeden účet pro jednoho hráče

• (a) Každý hráč může mít na daném herním světě pouze jeden účet.

• (b) Je zakázáno komukoliv, včetně spolubydlících, rodině atp. hrát na jiném než svém účtu i za přítomnosti jeho právoplatného uživatele.

• (c) Je zakázáno pokoušet se vniknout na jiný účet. Tyto pokusy jsou zaznamenány a budou potrestány.

• (d) Je zakázáno požadovat po hráčích přístup do účtu z jakéhokoliv důvodu.

• (e) Je dovolena hra více hráčů na jednom PC. Nicméně tito hráči se mohou přihlašovat pouze na svůj účet a ne na účty ostatních členů rodiny nebo kamarádů a musí dodržovat pravidla v §3.


§3) Více hráčů na jednom internetovém připojení

Hráči, kteří mají společné IP nesmí (Společnou IP se rozumí identická IP adresa u přihlášených hráčů):

a) Provádět vzájemné bankovní transakce

b) Provádět vzájemné transakce na trhu

c) Vzájemně se vyzývat k duelu

d) Společně duelovat stejného hráče v rozsahu 24 hodin

Uvedené platí ještě 7 dní po posledním sdílení IP adresy.

hráč A a hráč B mají společnou IP adresu. Hráč A vyzve k duelu hráče C, hráč B smí hráče C vyzvat nejdříve 24 hodin poté za předpokladu, že hráč A hráče C vyzývat nebude


§4) Komunikace

• (a) Urážení ostatních hráčů, užívání jazyka v urážlivém kontextu a vkládání sprostých slov do hry je zakázáno. Skryté urážky (např. písmena nahrazená znaky apod.) jsou rovněž považovány za urážku stejně jako všechny výrazy v jiném jazyce, než českém či slovenském, porušující tato pravidla.

• (b) Politický extremismus, rasismus, pornografie nebo jiné ilegální vyjadřování je ve hře zakázáno.

• (c) Za městské fórum nesou odpovědnost Zakladatelé a Radní daného města.

• (d) Phishing (podvodné získávání přihlašovacích údajů ostatních hráčů) v jakékoli podobě je přísně zakázán.

• (e) V případě kontroverzní odpovědi supportéra může hráč kontaktovat administrátorku hry, výhradně přes ticket systém.

• (f) Je přísně zakázáno vydávat se za člena herní podpory a odkazovat se na údajné konexe.

• (g) Je zakázáno vkládat do hry odkazy na stránky s nelegálním obsahem či softwarem, s obsahem porušujícím autorská práva či tento obsah samotný, reklamy a na stránky porušující některý z bodů pravidel hry.

• (h) Řetězové zprávy, spam (např. hromadné zprávy nesouvisející se hrou) nebo webové stránky založené pro vymáhání hesel nebo nuggetů jsou zakázány.

• (i) Tresty za urážky mohou být realizovány ve všech aspektech hry, a to i na fóru The West.

• (j) Vyhrožování a vydírání ostatních hráčů je povoleno pouze v herním duchu hry. Jakékoliv vyhrožování fyzickou či jinou újmou, která zasahuje mimo hru je přísně zakázáno a povede k trvalému zablokování (Dle závažnosti možnost předání k řešení právní cestou).

Příklady:

• Je povoleno nazvat hráče noobem/začátečníkem, lamou, atp.
• Je zakázáno urážet jiné hráče.
• Je zakázáno vymáhat z hráče prémiové nuggety či hesla.
• Je zakázáno používat rasistické, vulgární, nelegální nebo nevhodné výrazy a jména, především ve jménu města, na městském profilu a v profilu hráče. Taktéž je zakázáno propagovat drogy či vkládat reklamu.
• Jsou zakázány hrozby fyzickou likvidací či fyzickým násilím. Tyto hrozby mohou mít právní následky.

• (k) Profily hráčů, měst a aliancí, rovněž názvy měst, sektorů a aliancí, mohou být psány pouze v češtině či slovenštině. Při použití jiného jazyka je nutný smysluplný český či slovenský překlad přidaný v profilu. Překlad názvu se nevztahuje na názvy, které mají originální název či jméno (New York, John). V případě nejasností se obraťte na herní podporu.


§5) Nákup, prodej a převod účtů

• (a) Je zakázáno vést účet pro komerční účely.

• (b) Je zakázáno prodávat, kupovat nebo nabízet účty či jejich části výměnou za nuggety či reálné peníze.

• (c) Nabízení, prodej a výměna účtu za účelem jakéhokoliv zisku je zakázáno.

Příklady:

• Je zakázáno prodávat, kupovat nebo nabízet účty na E-bay, Aukro nebo kdekoliv jinde.
• Je zakázáno uzavírat dohody s ostatními hráči, nebo domlouvat duely za prémiové nuggety.
• Je zakázáno nabízet poražení protivníka v duelu či jiné služby za nuggety.

• (d) Je povoleno převzetí/předání jiného účtu, za předpokladu, že hráč bude vlastnit na daném světě pouze jeden účet.

Toto předání je povolené pouze v případě dodržení těchto podmínek:

• původní hráč provede změnu registrační emailové adresy
• nový majitel účtu si na novou emailovou adresu nechá zaslat nové heslo
• je zakázané, aby nový majitel účtu vstupoval na darovaný účet před tím, než dané změny na darovaném účtu proběhnou.

Herní podpora neručí za případné škody nebo znovu převedení účtu na původního majitele, v době kdy je možné vrátit email na původní, tedy cca 3 týdny.

§6) Chyba v programu

• Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu. Úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k vyloučení ze hry nebo k jiným trestům.

Příklady:

•Pokud hráč zjistí, že jeho charakter má více schopnostních bodů či atributů než odpovídá jeho úrovni, musí to nahlásit.
•Pokud hráč zjistí nějaké chyby v textu, hlásit to nemusí.
•Pokud hráč využije chyby programu a neoznámí tuto skutečnost supportu, bude následně potrestán.


§7) Boti a Scripty

• (a) Hra může být hrána jen běžnými internetovými prohlížeči. Bot, rozšířené Browsery nebo jiné programy, které jsou schopné automaticky přihlásit a provést herní akce, jsou zakázány.

• (b) Scripty (např. Greasemonkey scripty), které nahrazují běžné herní rozhraní pro změnu herních činností nebo které nahrazují prémiové výhody bez jejich řádného zakoupení, jsou zakázány.

• (c) Nástroje z jiných stránek jsou povoleny, pokud automaticky nesbírají informace o herních účtech a automaticky neposílají informace, příkazy nebo zprávy těmto účtům.

• (d) Je povoleno automaticky používat námi poskytnutá herní data světů.

• (e) Je povoleno používat nástroje a scripty uvedené na adrese : http://forum.the-west.cz/showthread.php?t=19864

• (f) Pokud si nejste jisti, zda je skript nebo nástroj dovolen, požádejte o konzultaci Support.


§8) Support

• (a) Dotazy na support mohou být pouze v českém nebo slovenském jazyce. Jiné nebudou zodpovězeny.

• (b) Administrátoři hry nejsou zodpovědní za případné důsledky vyplývající z porušení pravidel hráčem nebo jeho potrestání.

• (c) Urážka supportéra či spam supportu systému vede k vyloučení ze hry.

• (d) Při porušení pravidel a následné blokaci hráče nebude nahrazen prémiový účet, který uplynul po dobu blokace. Při trvalé blokaci nemá hráč nárok na ušlé peníze za zakoupené nuggety na svém účtu ani na dočasné odblokování za účelem převodu těchto nuggetů na účet jiný.

• (e) Je zakázáno zveřejňovat váš rozhovor se supportem (ticket). Toto je povoleno pouze v osobních zprávách mezi hráči a na městském (aliančním) fóru za předpokladu, že bude zveřejněn v úplné a nepozměněné podobě.

• (f) Support má právo zablokovat účet či jej jinak pozměnit jako trest za porušení kteréhokoliv pravidla hry.

• (g) Za porušení §4 pravidel hry dostávají hráči trestné body. Dle závažnosti prohřešku slouží tyto trestné body jako varování nebo důvod k časové či trvalé blokaci. Body se nemažou a při dalším přestupku se sčítají.

• (h) Nejste-li spokojeni s jednáním či chováním supportu, požádejte aktuálního supportera, který s vámi problém řeší, aby věc předal svému nadřízenému. Této žádosti musí být zpravidla vyhověno.

• (i) Odkaz na aktuální seznam členů Týmu lze nalézt na hlavní stránce hry.


§9) Fair play

• (a) Ve všech situacích, kdy se hráč nebo skupina hráčů chová v souladu s pravidly, ale dochází k porušování zásad fair play a získávají tak jasnou výhodu nad zbytkem komunity, porušují svým chováním pravidla hry.

• (b) Je zakázáno sundávat si před duelem vybavení či jej měnit za účelem jeho prohry, pokud by z této prohry měl druhý hráč evidentní finanční či bodový zisk.

• (c) Je zakázáno provozovat tzv. přátelské duely. Přátelským duelem se rozumí duel, který byl proveden za účelem předání peněz mezi účty, jednoduchým obohacením se o zkušenosti, získání úspěchu, posunu nahoru v duelovém žebříčku nebo jiných výhod.

• (d) Je zakázáno vypisovat odměny na hráče pomocí šerifa po dohodě, jejichž účelem je pouze předávání peněz mezi účty konkrétních hráčů.

• (e) Je povolen útok na hráče v pracovním vybavení, duelování dělníků či postav na nižší úrovni, duelování hráčů těsně před bitvou, vyhlašování falešných útoků na pevnosti či úmyslné uspání se.

• (f) Jediným povoleným způsobem předání peněz mezi dvěma hráči je skrz konto v bance.

Příklady:

• Zbraně a oblečení, které je dostupné v městských obchodech, lze nabízet a následně kupovat za hodnotu ne vyšší než pětinásobek nákupní ceny.
• Hráč se nesmí domluvit s jiným hráčem, aby ho uspal a upravit si za tímto účelem své vybavení.
• Hráč nesmí jinému hráči prozradit své nastavení duelu za účelem přenechání odměny, která je na něj vypsaná, jinému hráči.

• (g) Support nezodpovídá za škody způsobené nedodržením dohody mezi hráči (půjčování peněz, předmětů, výměna předmětů, apod). Kolonka Poznámky k dražbě je pouze informativního charakteru. Vepsáním nicku hráče do této kolonky nevzniká žádný nárok ke koupi předmětu pouze jmenovaným hráčem.