Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Google+

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Přejít na: navigace, hledání

Pravidla hry

§1) ÚVOD

The West ("hra") je browserová online hra vyvinutá a distribuovaná společností InnoGames GmbH ("InnoGames"). Hra může být použita uživatelem ("hráčem") prostřednictvím počítačů, mobilních zařízení, konzolí, přístupových bodů k internetu, virtuálních nebo reálných sítí ("prostředky připojení") a může být hrána podle určitých herních pravidel (" Pravidla "), aby všichni hráči měli pocit spravedlivé hry. Jako hráč z The West si můžete zaregistrovat účet, který vám umožní přístup k několika herním serverům ("herní světy"). Pravidla jsou definována společností InnoGames a uplatňována a moderována herním týmem společnosti InnoGames ("tým"). Registrováním účtu do hry se zavazujete dodržovat pravidla. Tým zajistí, aby podmínky pravidel byly splněny varováním a tresty ("bany"). Hráč, který si zakoupil prémiovou měnu, bude podléhat stejným pravidlům a zákazům jako všichni ostatní hráči.


§2) POUŽÍVÁNÍ ÚČTU

• Registrací do hry a následným přihlášením na svůj účet hráč souhlasí s pravidly hry (dále jen pravidly) a zavazuje se je dodržovat. Za porušení pravidel bude hráč potrestán.

• Každý hráč může mít na daném herním světě pouze jeden účet. Je zakázáno komukoliv sdělovat přístupové heslo ke svému účtu, nebo používat stejné heslo.

• Hráčům není dovoleno hrát na účtech jiných hráčů, nebo se jakýmkoliv způsobem o účet starat v době nepřítomnosti majitele účtu.

• Komunikace v české verzi hry by měla být pouze v češtině a slovenštině. Při použití jiného jazyka je nutný smysluplný český či slovenský překlad přidaný v profilu. Překlad názvu se nevztahuje na názvy, které mají originální název či jméno (New York, John). V případě nejasností se obraťte na herní podporu.

• Je zakázáno vkládat do hry odkazy na stránky s nelegálním obsahem či softwarem, s obsahem porušujícím autorská práva či tento obsah samotný, reklamy a na stránky porušující některý z bodů pravidel hry.


Příklady:

• Je povoleno dvěma různým hráčů používat stejné prostředky připojení. Nicméně tito hráči se mohou přihlašovat pouze na svůj účet a ne na účty ostatních členů rodiny nebo kamarádů.

• Každý hráč sdílející prostředky připojení se musí řídit pravidlem §3.

• Je zakázáno hrát za jiného hráče, i když je dočasně nedostupný.

• Je zakázáno se pokoušet přihlásit nebo vynutit přístup na účet jiného hráče.

• Jsou zakázáno se přihlásit na účet jiného hráče z jakéhokoliv důvodu.

• Je zakázáno vymáhat z hráče přihlašovací údaje či hesla.

§3) SIP

Hráči, kteří vědomě sdílejí připojení k internetu a / nebo zařízení a provozují účty na stejném světě, se nesmí ve hře vzájemně ovlivňovat (duelován).

Není povoleno, aby hráči, kteří sdíleli prostředky připojení, komunikovali se stejnou třetí stranou (ať už se jedná o dueling) po uplynutí nejméně 12 hodin mezi akcemi.

Je povoleno:

• Vstoupit do stejného města a / nebo aliance. • Účast ve stejné bitvě o pevnost nebo dobrodružství. • Obchodování. • Využívání funkce bankovního převodu k přenosu peněžních prostředků mezi sebou.

Je zakázáno:

• Navzájem se duelovat. • Navzájem vytvářet odměny/wanted

§4) KODEX CHOVÁNÍ

• Hra je určena všem lidem starším 16 let, a proto všechny typy chování a/nebo obsah, jako je klení, pornografie, extrémní politika, xenofobie, protiprávní jednání atd. je zakázáno.

• Urážení ostatních hráčů (neplatí pro slovo lama), užívání jazyka v urážlivém kontextu a vkládání sprostých slov nebo obrázků či symbolů do hry je proto zakázáno. Skryté urážky (např. písmena nahrazená znaky apod.) jsou taktéž zakázány. Taktéž politický extremismus, rasismus, pornografie nebo jiné ilegální vyjadřování. Je zakázáno diskriminovat hráče na základě jejich původu, rase, náboženství, vyznání, pohlaví, zdravotním postižení, věku nebo jakékoli příslušné kategorii. Je zakázáno oslavovat teroristické činy nebo osoby s nimi spojené.

• Vyhrožování a vydírání ostatních hráčů je povoleno pouze v herním duchu hry. Jakékoliv vyhrožování fyzickou či jinou újmou, která zasahuje mimo hru je přísně zakázáno a povede k trvalému zablokování. Řetězové zprávy, spam (např. hromadné zprávy nesouvisející se hrou) nebo webové stránky založené pro vymáhání hesel nebo nuggetů je přísně zakázáno.

• Není povolené používat hru pro reklamní účely, záměrně spamovat chatnebo rozesílat řetězové zprávy. Je povolené posílat odkazy na webové hry společnosti InnoGames GmbH, ale ne žádné jiné. Je povolené zveřejnit linky na vhodné Youtube videa na svém profilu, městském fóru nebo chatu. Je přísně zakázáno vydávat se za člena herní podpory a odkazovat se na údajné konexe.

• Povolené jazyky ve hře jsou čeština, slovenština a angličtina. Komunikace v soukromé zprávě je povolena v jakémkoliv jazyku. Dotazy na support mohou být pouze v českém nebo slovenském jazyce. Jiné nebudou zodpovězeny.

§5) PUSHING

• Je zakázáno jakékoliv zneužití herních funkcí za účelem poskytnutí zkušeností, peněz nebo jiné herní části jinému účtu. Hráč se nesmí zúčastnit dopředu dohodnutému duelu nebo odměny za wanted, boje o pevnost nebo Dobrodružství s cílem poskytnout nebo získat nadměrné počty bodů zkušeností, peněz nebo veteránských bodů. Taktéž je zakázáno vytváření nových herních účtů za účelem získání odměn, platí i pro zvaní nových hráčů do hry.

• Hráč, který vlastní více účtů na různých světech, se může účastnit Dobrodružství pouze s jedním účtem. Hráč se nesmí účastnit Dobrodružství s úmyslem výhry nebo prohry, a tím poskytnout prospěch soupeři a / nebo jeho týmu k získání neoprávněné odměny.

§6) CHYBY

• Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu. Úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k vyloučení ze hry nebo k jiným trestům.

Příklady:

•Pokud hráč zjistí, že nějaký hráč zneužívá herní chybu získává z ní benefity, musí to neprodleně ohlásit. (V inventáři má příliš mnoho vzácných itemů, které nejsou normálně dostupné pro hráče.)

•Pokud hráč zjistí nějaké chyby v textu, hlásit to nemusí. Přesto budeme rádi za oznámení těchto chyb na fóru hry nebo v ticketu, aby se chyba v textu opravila.


§7) SCRIPTY A POMOCNÉ PROGRAMY

• Hra může být hrána jen běžnými internetovými prohlížeči. Bot, rozšířené Browsery nebo jiné programy, které jsou schopné automaticky přihlásit a provést herní akce nebo které nahrazují běžné herní rozhraní pro změnu herních činností nebo které nahrazují prémiové výhody bez jejich řádného zakoupení, jsou zakázány. Taktéž jsou zakázány všechny pomocné programy, které vyhledávají zlaté a stříbrné práce.

• Hráči mohou využívat skripty, které byly publikovány na konkrétním fóru a příslušně povoleny týmem. Dokud není týmem veřejně schválen skript, považuje se za nezákonný a nesmí se používat.


§8) NÁKUP, PRODEJ ÚČTU NEBO HERNÍCH AKTIVIT

• Je přísně zakázáno, aby účty, jejich části nebo herní aktivity byly zapojené v jakékoliv finanční transakci.

Příklady:

• Je povoleno obchodovat s předměty přes herní trh a vypsat odměnu na hráče - wanted.

• Je přísně zakázáno prodávat, kupovat nebo nabízet účty či jejich části výměnou za nuggety, reálné peníze jiný finanční benefit. Taktéž je zakázáno nabízet nebo získávat služby (duely a další) výměnou za prémiové služby.


§9) FAIR PLAY

The West je hra a tým je rozhodčí. Všechny spory ohledně porušení pravidel a nejednoznačných případech jsou v kompetenci týmu a všechna rozhodnutí jsou konečná. Jakékoli zneužití týmu nebo supportu může mít za následek zákaz a vyloučení účtu ze hry a / nebo ze systému supportu.

Support nezodpovídá za škody způsobené nedodržením dohody mezi hráči (půjčování peněz, předmětů, výměna předmětů, apod). Kolonka Poznámky k dražbě je pouze informativního charakteru. Vepsáním nicku hráče do této kolonky nevzniká žádný nárok ke koupi předmětu pouze jmenovaným hráčem. Nicméně hráči, kteří záměrně oklamou nebo poškodí jiné hráče za účelem získání jejich předmětů, peněz nebo jiných herních částí, budou potrestání.


§10) SPRÁVCE HRY A HERNÍ PODPORA

• Administrátorka hry (Správce hry) je konečným rozhodcem při jakýchkoliv sporech o pravidlech. Výklad pravidel podle správce hry je konečný. Správce hry si rezervuje právo zablokovat účet či jej jinak pozměnit jako trest za porušení kteréhokoliv pravidla hry a to bez předcházejícího upozornění.

• Všichni hráči mají právo podat protest přes ticket systém (link). Je zakázáno zveřejňovat váš rozhovor se supportem (ticket). Řešení, která se ukázala jako správná odpověď na otázku nebo problém, je možné přeposlat či šířit dále.

Příklady:

• Urážka supportéra, spam support systému či zneužití systému herní podpory může vést k zamezení přístupu nebo i k trvalému zablokování účtu, podle závažnosti situace.

• Každý účet může být upraven, zablokován nebo smazán z různých důvodů. Pokud nebude účet využíván více jako 45 dní, může být automaticky smazán.


Společnost InnoGames může kdykoli změnit části nebo součet (včetně smazání nebo úpravy) účtů, světů, konfigurací a dalších aspektů hry, včetně těchto pravidel, pokud to bude považovat za nutné. Všechny změny budou oznámeny odpovídajícím způsobem. Hráč nemá nárok na úhradu nebo na vrácení peněz za prémiovou měnu a / nebo prémiové služby, které byly použity, pokud byly porušeny pravidla hry a účet byl zabanován, opustil hru nebo účet byl hráčem smazán.