Zásady bezpečného hesla

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation

Sdělení hesla

Nikdy a nikomu za žádných okolností nesdělujte své heslo! Team nepotřebuje Vaše aktivní heslo, aby Vám mohl pomoci při řešení problému. Bude-li po Vás jiný hráč chtít heslo, nahlašte jej na support. Není dovolené, aby v době Vaší nepřítomnosti Vás kdokoliv zastupoval - máte možnost nastavit si režim dovolené. Mějte na paměti, že sdělení hesla je považováno za porušení Herních pravidel.

Doplnění: V některých případech Vás support požádá o staré heslo z důvodů identifikace vlastnictví účtu.


Špatně zvolené heslo

  • heslo shodné či podobné Vašemu hernímu nicku
  • heslo, které má s Vámi úzkou spojitost (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo OP, telefon, icq, skype, e-mail,..)
  • slabé číselné heslo (1234, 1111,..)
  • jména osob a zvířat (vlastníte psa XY, kočku YX - nepoužijte jejich jména jako heslo)

+ obdobné kombinace, které útočníci zkusí jako první.


Správně zvolené heslo

Heslo by mělo obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslice a případně speciální znaky. (85/mX+2dX) Výsledné heslo by nemělo dávat dohromady slovo, ani být shodné s Vaším heslem k e-mailu. Ideální délka hesla je odhadována na alespoň 12 znaků.


Jak zacházet s heslem

  • Nikde si heslo nepište a nikomu jej neříkejte.
  • Přihlašujete-li se z veřejných míst, neukládejte hesla do prohlížečů.
  • Po ukončení práce na PC na veřejných místech vymažte cookies a uložená hesla.
  • Heslo si jednou za čas změňte (doporučuje se 1x za 3 měsíce).

V zájmu bezpečnosti si sledujte přihlašování na svém účtu. (Hra - Nastavení - Účet - Administrace) Zjistíte-li pokusy o nabourání se do Vašeho účtu, obraťte se na support. Při úspěšném nabourání do Vašeho účtu Vám nemůže být poskytnuta žádná náhrada škod.

Dodržujte tyto pravidla a snižte možnost nabourání se na Váš účet na minimum.