Fórum The-West

Hráčská podpora - support

Hra The-West

The-West na Facebooku

The-West na Youtube

The-West na Twitteru

Z Wiki The-West CZ
Přejít na: navigace, hledání

 · Pevnosti · Bitvy o pevnost · Bitvy o Awesomii ·


Vyhlášení útoku

Podmínky pro vyhlášení boje:

 • Bitvu může vyhlásit člen jakéhokoli města, pokud má ovšem pravomoce zakladatele či radního daného města.
 • Vyhlašovatel se musí nacházet fyzicky u pevnosti (nelze vyhlašovat na dálku).
 • Je také potřeba mít finance v městské bance na vyhlášení pevnosti, které záleží na velikosti pevnosti a počtu vyhlášených pevností v daný den.

Potřebné body města ke stavbě či převzetí

 • Malá pevnost: 24500 Bodů
 • Střední pevnost: 36200 Bodů
 • Velká pevnost: 41800 Bodů

Náklady na vyhlášení bitvy

 • Malá pevnost: 1500$
 • Střední pevnost: 5000$
 • Velká pevnost: 10000$

Náklady se zvyšují s počtem vyhlášených bitev. Cena je ovlivňována počtem bitev vyhlášených za poslední 2 hodiny v rámci celého světa. Druhá vyhlášená bitva stojí 2x víc, třetí 4x víc, čtvrtá 8x víc atd.

Podmínky pro přihlášení z dálky:

 • Nejsou žádná omezení pro přihlášení na dálku. Každý hráč se může přihlásit do bitvy o pevnost z jakéhokoli místa na mapě.

Časy míru

Každý svět má nastavené tzv. Časy míru, kdy není možné vyhlásit bitvu o pevnost.

 • Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00
 • Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59
 • Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00


Vstup do bitvy a nastavení pozice

 • Pokud jste členem útočící nebo bránící aliance/města, máte možnost se přihlásit pouze do útoku nebo do obrany a při přihlašování není nutné být fyzicky u pevnosti.
 • Pokud jste bez města nebo členem města/aliance, které nevyhlásilo bitvu nebo není členem pevnosti, máte možnost si vybrat z útoku i obrany.
 • Přihlášení do bitvy o pevnost: "Náhled pevnosti" -> Výběr pevnosti -> Ikona v pravém spodním rohu pevnosti.
Bitva odpočet.png
(tato ikona zobrazuje, za jak dlouho začíná bitva, do které jste se přihlásili)


Přihlášení do bitvy.png
(kliknutím na příslušnou ikonu se přihlásíte do bitvy)


Začátek bitvy.png
(náhled pevnosti ze strany útoku před začátkem bitvy)


Výběr pozice při bitvě:

 • Svoji pozici nastavíte kliknutím na označené oblasti.
 • Prvním kliknutím nastavíte počáteční pozici postavy, druhým kliknutím nastavíte pohyb postavy, pokud se nemůžete aktivně zúčastnit bitvy. S pohybem i s pozicí se dá i nadále pohybovat, pokud se aktivně zúčastníte bitvy.

Útočníci

 • Útočníci mohou svoji pozici nastavit pouze do velkých sektorů na západní, východní a jižní straně pevnosti. Tyto velké sektory jsou označeny červenou barvou.

Obránci

 • Obránci svoje postavy mohou rozmístit pouze do prostorů pevnosti. Tyto prostory jsou označeny modrou hradbou.

Vlastnosti bitvy:

 • Během přihlášení do bitvy je možné vykonávat jiné činnosti, avšak pokud se chcete bitvy zúčastnit, musíte se před začátkem bitvy být v pevnosti, kde se koná bitva.
 • Po přihlášení do bitvy jste v místě pevnosti chránění proti duelům jen do té doby, než pevnost opět opustíte.
 • Po začátku bitvy nelze vykonávat žádnou činnost, nelze vyhodit hráče, který se bitvy účastní a ani si nelze doplňovat energii či dokonce zdraví.

Cíl bitvy o pevnost:

 • Útočníci musí pobít všechny obránce nebo udržet vlajku na dobu 5 kol.
 • Obránci musí pobít všechny útočníky nebo udržet útočníky mimo vlajku po dobu 55 kol.

Symboly použité v bitvě

 • Hranaté symboly panáčků jsou pro hráče z aliance
 • Kulaté symboly panáčků jsou pro ostatní hráče

Každý charakter má svůj symbol v pevnosti:

Greenhorn bitva.png Greenhorn
Duelant bitva.png Duelant
Voják bitva.png Voják
Dobrodruh bitva.png Dobrodruh
Dělník bitva.png Dělník

Bitva o pevnost.png
Obrázek z probíhající bitvy o pevnost


Střelba a pohyb

Střelba

 • Každý hráč střílí automaticky na nejbližšího viditelného protivníka, který se neschovává za budovou či zdí.
 • V každém kole střílí hráč pouze jednou.
 • Hráč nemůže usměrnit střelbu na jednoho konkrétního hráče. Pouze na sektor (na který pohybem zadá, ale musí sousedit s tím, ve kterém se soupeř nachází), ve kterém střílí opět na hráče, který je mu nejblíž.
 • Každý hráč má automaticky ve své ruce Kámen, který uděluje poškození 50-110. Protože však každý chce být nejlepší a dát co nejvíce poškození, je dobré si koupit nějakou zbraň do levé ruky.
Přesná winchestrovka.png
Přesná winchestrovka.png

[item=130000] Oddělovač.png

Přesná winchestrovka Puška 200 - 312 Poškození

15400 7700

Zapotřebí:
- Úroveň 78
Dražitelné


Zbraň do bitvy

Pohyb

 • Pohyb provedete pomocí kliknutí na svoji postavu a následné kliknutí na místo, kam se chcete posunout.
 • Každé kolo se hráč může pohnout maximálně jednou.
 • Pokud hráč nezadá pohyb, zůstává automaticky stát.
 • Postava se zadává pouze o jeden sektor. V případě, že zadáte o dva sektory, postava se i přesto přesune pouze o jeden sektor.
 • V případě že je sektor plný, postava zůstane stát nebo se případně přiblíží na nejbližší pozici cílového sektoru.


Viditelnost

 • Při volení cílové pozice se na mapě zobrazují šedé oblasti - to jsou oblasti, do kterých nebude možné střílet po přesunu do cílové pozice.


Modifikace boje

Útočník

Šance na zásah
25 + přesnost0,5 + vést0,5 + skrývání0,6 + sektorový bonus útok + bonusy útok
Šance na vyhnutí
10 + uhýbání0,5 + vést0,5 + skrývání0,6 + sektorový bonus obrana + bonusy obrana
Poškození
poškození zbraně + (poškození zbraně * vést ÷ celkové zdraví)
Odpor 
(300 * skrývání) ÷ celkové zdraví

Obránce

Šance na zásah
25 + přesnost0,5 + vést0,5 + nástraha pastí0,6 + sektorový bonus útok + bonus útok
Šance na vyhnutí
10 + uhýbání0,5 + vést0,5 + nástraha pastí0,6 + sektorový bonus obrana + bonusy obrana
Poškození
poškození zbraně + (poškození zbraně * vést ÷ celkové zdraví)
Odpor 
(300 * nástraha pastí) ÷ celkové zdraví
 • Bonusy útok/obrana je myšleno jako bonusy sad a spotřebitelných předmětů
 • Při útoku a obraně funguje standardní poměřování, čímž se vyhodnotí, zda-li je cíl zasažen.

Vzdálenost

 • Je to modifikátor, na kterém závisí šance na zásah.
 • Čím větší vzdálenost, tím obtížněji se trefuje cíl.
 • V potaz se berou pouze políčka, nikoli sektory.
 • Vzdálenost cíle nemá vliv na velikost poškození.
Vzdálenost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
Postih -1 -2 -4 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18 -19 -20 -22 -24

Tabulka vzdálenosti a jejich hodnot, které se odečítají od šance na zásah


Poškození

 • Velikost poškození je závislá na Vaší zbrani.
 • Je možné způsobit maximálně 1/3 zranění ze soupeřova maximálního zdraví.
 • Pro bitvy o pevnost se používají speciální pušky, tzv."Zbraně do levé ruky", klasické zbraně pro duely nemají na poškození v bitvě žádný vliv.

Účast

 • Účastnit se lze i jako offline hráč.
 • Účastnit bitvy se lze i pokud je hráč v kómatu.
 • Při offline hře se bude postava pohybovat tak, jak jí byla cesta zadána.
 • V případě nezadání cesty půjde postava automaticky nejkratší cestou na vlajku.

Charaktery - bonusy

Voják

 • Během bitev o pevnosti se vůdcovské schopnosti pro tebe i čtyři tvé sousedy zvýší o 25% tvých vlastních vůdcovských schopností.
 • Za každou schopnost "Zdraví", obdržíš navíc 5 životů.

Dělník

 • Při bojích o pevnost se tvá přesnost a uhýbání zvýší o 20%.

Duelant

 • Během bitev o pevnosti je tvá šance na kritický zásah 10%. Kritickými zásahy se odečte dalších 10% z maximálního zdraví.

Dobrodruh

 • Od 2. zásahu v rámci jednoho kola bitvy o pevnost je pravděpodobnost 25%, že na tebe nebude po zbytek kola nikdo střílet.

Tip: S aktivovaným prémiem charakteru se uvedené bonusy zdvojnásobí.


Speciální sektory

Mezi speciální sektory patří:

 • Věže
 • Hradby
 • Domy
 • Blízké okolí vlajky
 • Vlajka

Na těchto sektorech máte bonus jako obránce i jako útočník.

Bonusy

Věž

 • Bonus +6 do šance na zásah a úhyb
 • Bonus +2 za každou úroveň vystavění, pokud stojíte na věži určené pro váš charakter.

Pevnosťcharaktery.png
Obrázek pevnosti s vyobrazenými věžemi jednotlivých charakterů

Hradby a budovy

 • Bonus +4 do šance na zásah a úhyb
 • Bonus +2 za každou úroveň vystavění
 • Budovy dávají bonus +3 za každou úroveň vystavění

Okolí vlajky (pouze pro útočníky)

 • Základní postih -5
 • Postih ke skrývání a nástraze pastí -4

Vlajka (pouze pro útočníky)

 • Postih -10
 • Postih ke skrývání a nástraze pastí -8


Systém hodností

 • Každému hráči přihlášenému do bitvy o pevnost je přidělena hodnost.
 • Při nadbytku hráčů v bitvě jsou z bitvy náhodně vyloučeni hráči s nejnižší hodností.

Hodnosti

Generál.png Generál - Zakladatelé a radní z útočícího města a zakladatelé z bránícího města mají automaticky přidělenou tuto hodnost. Generálové mohou psát v pevnostním chatu a udělovat jiným hráčům všechny hodnosti kromě generála.

Kapitán.png Kapitán - Radní z bránícího města dostanou automaticky tuto hodnost. Generálové můžou ostatní hráčům udělit tuto hodnost. Kapitáni mohou udělovat jiným hráčům veškeré hodnosti kromě generála a kapitána.

Seržant.png Seržant - Seržanti mohou získat hodnost od kapitána nebo generála. Seržanti nemohou udělovat hodnost jiným hráčům.

Vojín.png Vojín - Vojíni mohou získat hodnost od kapitána nebo generála. Vojíni nemohou udělovat hodnost jiným hráčům.

Rekrut.png Rekrut - Rekrut je předvolenou hodností hráče, který se právě připojil do boje. Rekruti nemohou udělovat ostatním hráčům hodnosti.

Záložník.png Záložník - Záložníci nemají povolení psát v pevnostním chatu, nemohou udělovat ostatním hráčům hodnosti.

Zrádce.png Zrádce - Zrádci mají při výběru hráčů do bitvy nejmenší prioritu (pokud je strana v bitvě plná, nedostanou se do bitvy). Pokud by nebyla kapacita strany zaplněna, dostanou se do bitvy, ale neuvidí pevnostní chat.


Maximální počet hráčů (útočníků/obránců)

Malá pevnost: 50 / 42

Střední pevnost: 100 / 84

Velká pevnost: 140 / 120

Pořadí úkonů

Přesně definované pořadí pohybů hráčů v boji o pevnost:

Základní pořadí pohybu

1) obrana střílí a následně se hýbe
2) útok střílí a následně se hýbe

Přednost pohybu podle měst

1) obránce města vlastnící pevnost střílí a následně se hýbe
2) obránce (člen aliance) střílí a následně se hýbe
3) všichni ostatní obránci střílí a následně se hýbou
4) útočník města, který útok vyhlásilo, střílí a následně se hýbe
5) všichni ostatní útočníci střílí a následně se hýbou

Přednost pohybu podle hodnosti

1) Generál.png Generál
2) Kapitán.png Kapitán
3) Seržant.png Seržant
4) Vojín.png Vojín
5) Rekrut.png Rekrut
6) Záložník.png Záložník
7) Zrádce.png Zrádce

Přednost pohybu podle počtu bodů schopností

1) kdo má vyšší schopnost vést, střílí a následně se hýbe
2) při shodě schopnosti vést se porovnává, kdo má vyšší hodnotu skrývání v útoku nebo hodnotu nástrahy pastí
v obraně


Vybavení

Do oblečení na bitvy se vyplatí investovat, protože díky němu získáte spoustu bonusů, které vám budou k užitku a povedou k více zkušeností, dolarů, ale i dluhopisů získaných v bitvách.

Ovšem vyplatí se investovat i do zbraní na pevnosti. Obecně platí, že zbraně s menším rozptylem jsou lepší, než zbraně s velkým rozptylem. Pokud má hráč zbraň s malým rozptylem, tak dává relativně pořád stejné zásahy, ovšem pokud má rozptyl velký, může dát jednou zásah velký a pak samé nízké.

Manévry

Manévry jsou cvičné boje o pevnost.

Manévr může vyvolat zakladatel města nebo městský radní, ale pouze pokud jejich město vlastní nějakou pevnost.

Do manévru se můžete zapojit odkudkoliv, nemusíte být u pevnosti přítomen.

V manévrech nemůžete přijít o zdraví a ani se nemůžete dostat do bezvědomí.

Zakladatel manévru může nastavit "Odstartuj s plným počtem bodů zásahu" což znamená, že hráči přihlášení do bitvy budou mít plný počet zdraví. V případě opaku budou mít hráči zdraví odpovídající jejich aktuálnímu stavu.

Konec bitvy

Bitva o pevnost může skončit 3 různými způsoby:

 • Dobytí vlajky - vítězí útočníci
 • Postřílení jedné ze strany
 • Po uplynutí 55 kol - vítězí obránci

Po ukončení bitvy se každému zúčastněnému zobrazí oznámení bitvy, ve kterém se dozví počet získaných dluhopisů, zkušeností a peněz a také je možnost zobrazit tabulky, ve které najde jak výkon svůj, tak i ostatních zúčastněných hráčů.

Oznámení o bitvě lze přeposílat jako všechna jiná oznámení.

Reportzbitvy.png
Oznámení z bitvy

Pokud v průběhu boje upadneš do kómatu, budeš automaticky po skončení bitvy přesunut do hotelu svého města. Pokud není hráč členem města, bude se nacházet po boji u pevnosti bez peněz, energie a zdraví.

Přijdeš o: Veškeré neuložené peníze (i peníze vrácené z aukce v průběhu bitvy), energii a také zdraví.

Pokud zemřeš během bitvy o pevnost, tak se na tebe nevztahuje 24, resp. 72 hodinová ochrana proti duelům.

Odměny

Za účast v boji získáváš zkušenosti, dolary a dluhopisy. Jejich výše závisí na mnoha faktorech - tvé úrovni, způsobených škodách, počtu odehraných kol, přežití či kómatu. Zkušenosti a dluhopisy dostane každý hráč, který se účastnil bitvy o pevnost (i pokud při ní upadne do kómatu). Dolary pak pouze přeživší hráči.


Počet dluhopisů se vypočítá následovně:

Vyznamenání: Dluhopisy je možné získat za speciální úspěchy - Maximálně 9

Výkon: Dosažení bylo upraveno speciálními vzorci - Za tuto část maximálně 10

 • Zásahy vynásobeny 0,1
 • Úhyby vynásobeny 0,1
 • Poškození vynásobeno 0,0005
 • Mdloby vynásobeny 1

Online bonus: Počet kol odehraných online vynásobený 0,1 - Maximálně 6 dluhopisů

Zúčastnit se: Po jednom dluhopisu za účast

Vítězný bonus: Po jednom dluhopisu za vítězství

Vzorce jsou matematicky zaokrouhleny (od 0,5 nahoru).

Tyto jednotlivé části odměn za bitvu se sčítají, celkově tedy je možné získat za boj až 27 dluhopisů.

Oznámení bitvy.png
Oznámení bitvy

Dluhopisy můžeš uplatnit v Union Pacific shop, Kočovný cirkus P.T. Barnuma nebo během některé ze serverových akcí.